Språk
Planprogram för H... / Nyhetsarkiv - Hal...

Nyhetsarkiv - Hallstahammars framtida centrum

 • 2017-03-14

  Du kan fortfarande tycka till om planerna för Hallstahammars centrum

  Vi väntar på dina synpunkter! Vad tycker du om planerna för Hallstahammars nya centrum? Titta på förslaget och skicka därefter in webbformuläret med kommentarer, synpunkter, förslag eller motförslag, beröm eller kritik. Ända fram till och med den 10 april går det bra att tycka till om förslaget.

  Läs mer och lämna dina synpunkter här på vår webb
 • 2017-02-10

  Nu finns en plan för Hallstahammars framtida centrum – tyck till!

  Runt årsskiftet 2015/2016 började tekniska förvaltningen arbeta fram planen som ska visa hur Hallstahammars centrum kan utvecklas i framtiden. Våren 2016 fördes dialog med kommunens invånare på olika sätt. Bland annat träffade man och lät ett antal fokusgrupper vara delaktiga och komma med synpunkter. Allmänheten fick komma till tals via interaktiva verktyg på kommunens webbplats. Politiker och tjänstepersoner, till exempel planarkitekter fanns också på plats på vårmarknaden och Tillsammansdagen för att berätta om, och diskutera, tankar kring framtidens centrum.

  Läs mer om framtidsplanen och hur du kan lämna synpunkter
 • 2016-09-08

  Resultatet av dialogerna om framtidens centrum

  Under våren genomfördes en rad olika dialoger om Hallstahammars centrum. Nu finns en sammanställning och slutrapport över de synpunkter som kommit in under dialogen. Arbetet går nu vidare med att ta fram ett planförslag, där resultatet av dialogerna kommer utgöra en stor del av underlaget. När planförslaget är färdigt skickas det ut på så kallat samråd, då finns det möjlighet för alla att tycka till ännu en gång. 

  Läs mer
 • 2016-06-10

  Stort intresse för vårens dialoger om framtidens centrum

  Under våren har invånarna i Hallstahammars kommun fått tycka till om dagens och framtidens centrum. Synpunkterna är viktiga i det planprogram som på ett övergripande sätt ska lägga fram en vision och en struktur för centrums framtida utveckling.

  Läs mer
 • 2016-06-01

  Så vill barnen ha framtidens centrum

  Som en del av arbetet med att ta fram ett planprogram för Hallstahammars centrum har det under våren skett en rad invånardialoger. I en av dessa har barnen i årskurs 3 på Näslundsskolan deltagit. De har genom foton beskrivit Hallstahammar då och nu. Dessutom har de byggt modeller av sina idéer om hur framtidens Hallstahammars centrum kan bli en mötesplats för alla.

  Läs mer
Kontaktinformation

Planchef
Jacob Lithammer 
Tfn 0220-240 67 
E-post jacob.lithammer@hallstahammar.se

Besöksadress:
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar

Postadress:
Hallstahammars kommun
734 80 Hallstahammar