Språk
Kris och säkerhet / Frivillig resursg...

Frivillig resursgrupp (FRG)

Frivilliga resursgruppen (FRG) kan kallas in av kommunledning vid svåra händelser, då de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till. I sådana fall ska den frivilliga resursgruppen kunna avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.

Exempel på resursgruppens uppgifter

  • upprätta informationsplatser och bemanna dem med informatörer dygnet runt
  • assistera vid uppsamlingar, evakueringar, registreringar, ledsagning och inkvartering 
  • biträda med tillsyn av äldre och hjälpa till med transporter och värmestugor
  • samordna med övriga frivilligorganisationer. 

Den frivilliga resursgruppen kan träda i funktion vid händelser som kräver extraordinära insatser, som till exempel längre elavbrott och större översvämningar.

Alla personer som ingår i FRG har minst genomgått en grundutbildning där det ingår bland annat första hjälpen, brandkunskap, krisberedskap och att möta människor i kris.

Hallstahammars kommun har skrivit avtal med Civilförsvarsförbundet om att vid behov kunna utnyttja resurser från både FRG Hallstahammar/Surahammar.

Mer information

Du är även välkommen att kontakta FRG lokalt i Hallstahammar/Surahammar. E-postadressen är frg.hallstasura@gmail.com. Det går även bra att kontakta kommunens säkerhetssamordnare på telefon 0220-240 22.