Krisberedskap - Hallstahammars kommun

Språk
Kris och säkerhet / Krisberedskap

Krisberedskap

En kris uppstår oftast oväntat och händelseförloppet går väldigt fort. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Begreppet kris kan ha olika betydelse för olika människor, det som för vissa kan upplevas som en krishändelse kan för andra individer vara vardag.

Exempel på samhällskriser

En kris kan se ut på olika sätt och ingen kris är den andra lik. Exempel på olika situationer som kan orsaka samhällsstörningar: Större bränder, översvämningar orsakat av kraftigt regn, större elavbrott, snöstorm och värmebölja för att bara nämna några exempel.

www.civil.se och www.Dinsakerhet.se kan du läsa mer om vilka olika typer av samhällskriser som finns, och hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför dessa.

Hemberedskap

Vid ett omfattande elavbrott eller andra kriser är det bra att ha förberett en krislåda. En krislåda innehåller saker som är bra att ha under en kris och som finns samlade på en och samma plats. På webbplatsen dinSäkerhet finns det tips på vad din krislåda bör innehålla. https://www.dinsakerhet.se/checklistor/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/olycka-och-kris-din-hemberedskap/

Viktiga nummer

Nationella-/internationella nummer
Vid akuta nödsituationer ring alltid 112
Nationell sjukvårdsupplysning: 1177 eller 1177.se
Nationellt informationsnummer: 113 13
Giftinformationen: 010-456 67 00
Polis i övriga fall: 114 14
Röda korsets nationella stödtelefon: 020-100 200
Jourhavande präst ring: 112 eller 114 14 (fråga efter jourhavande präst)
BRIS ring: 116 111 (om du är under 18)
Bris för vuxna ring: 077-150 50 50
Kvinnojouren Frida: 0223-128 50, 070-275 19 28, 073-983 38 38, kvinnojouren har telefontid vardagar mellan kl. 8.30–15.30
Journummer för att anmäla försvunnet Barn inom hela EU: 116 000

Viktiga nummer inom kommunen
Felanmälning utanför ordinarie öppettider: 021-13 09 00

Viktiga länkar för information vid kriser och större olyckor

www.krisinformation.se
www.sr.se/vastmanland
www.11313.se

Radiofrekvenser för viktig information vid kriser och större olyckor

Västmanland 100,5 MHz
Örebro 102,8 MHz
Dalarna 101,3 MHz