Fler webbplatser

Nu är det möjligt att ansöka till den nya förskolan Äppellunden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Maria Nummelin
  Befattning: Chef för området förskola
  Telefon: 0220-24610
  E-post: maria.nummelin@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar



  Förskolan Äppellunden är just nu under uppbyggnad i Ädelstenens gamla lokaler på Nibblegatan och beräknas stå klar till, eller strax efter, skolstarten i augusti 2022. Nu öppnar vi upp för ansökningar till den nya förskolan!

  Tre barn ligger utsträckta på marken, som målats med gatukritor i glada färger

  Alla är välkomna att söka plats

  Du som har behov av förskola till ditt barn hösten 2022 är varmt välkommen att ansöka till Äppellunden. Du söker på samma sätt som vid ansökan till andra förskolor i kommunen, via e-tjänst eller blankett. Tänk på att skicka in ansökan om plats minst fyra månader innan ditt barn behöver skolas in. detta för att omfattas av platsgarantin.

  Äppellunden planerar att öppna för nyinskolningar från och med vecka 34 (22 augusti). Det är viktigt att tänka på att in­skolningen kan ta ungefär 14 dagar. Ha detta med i din planering för när ditt barn beräknas vara färdiginskolad och redo för förskolan.

  Viktigt att tänka på för dig som har behov av omsorg på obekväm tid

  Äppellunden kommer från och med hösten att vara en av två förskolor i kommunen som erbjuder omsorg tidiga morgnar (mellan klockan 05.00 och 06.00) och sena kvällar (mellan klockan 18.30 och 22.00). Detta då verksamheten för omsorg på obekväm tid flyttas från Jan Pers backe till Äppellunden. Den andra förskolan som erbjuder omsorg på obekväm tid är förskolan Lärkan i Kolbäck. Det innebär att du som har behov av omsorg tidiga morgnar och/eller sena kvällar är hänvisad att söka plats antingen på Äppellunden eller Lärkan.

  Nyrenoverat och ombyggt både ute och inne

  Förskolan är helt nybyggd invändigt och ligger precis mittemot Nibbleskolan. Lokalen är uppbyggd som två ”ben” som vardera kommer att innehålla fyra avdelningar med plats för cirka 70-80 barn. Till hösten kommer ett av benen öppnas upp och förskolan kommer sedan successivt utökas till ungefär det dubbla.

  Även utemiljön håller på att ställas i ordning, bland annat kommer det på den skyddade innergården finnas en lekgård för de minsta barnen.