Fler webbplatser

Utställning av avfallsplan och föreskrifter mellan 8 mars och 5 april

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Namn: VafabMiljö kundservice för hushåll
Telefon: 020-1202220
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Telefontid mellan kl. 08.00‑16.00.
Lunchstängt kl. 12.00‑13.00

Postadress;
VafabMiljö kommunalförbund, Returvägen 20, 721 37 Västerås

Under våren kommer en ny avfallsplan med föreskrifter att ställas ut i Hallstahammars kommun. Under utställningsperioden har du möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter. Till hösten ska beslut tas i kommunfullmäktige för att den nya planen ska börja gälla från och med 2020.

Avfallstrappan Foto: Per Groth www.pergroth.com

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som består av avfallsplan och föreskrifter.

Avfallsplanen sätter målen för hur avfallet ska hanteras för att nå ett hållbart samhälle och föreskrifterna är verktygen för att nå dit. Föreskrifterna berättar vem som är ansvarig för vad; kommunen, den enskilde eller VafabMiljö.

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Det innebär att det är VafabMiljö som ansvarar för den strategiska planeringen av avfallshanteringen här.

Ny avfallsplan

Ett förslag till renhållningsordning har tagits fram och ställs ut i minst fyra veckor i samtliga kommuner under våren 2019. Utställningen genomförs för att allmänheten ska få ett tillfälle att vara med och påverka de planer kommunen beslutar om.

I den nya avfallsplanen föreslås mål för hur vi tillsammans kan bidra till att minska våra avfallsmängder. Det kan till exempel handla om att minska användandet av engångsartiklar, minska matsvinnet och öka kunskapen om hållbara val. Många fler mål hittar du i avfallsplanen.

Enligt tidplanen för renhållningsordningen ska kommunfullmäktige fatta beslut om avfallsplanen under hösten 2019 så att den börjar gälla från 2020.

Tyck till på webben eller i kommunhuset!

I Hallstahammars kommun ställs planen och föreskrifterna ut från 8 mars till 5 april. Du har under den tiden möjlighet att besöka en fysisk utställning i kommunhuset på Norra Prästgårdsgatan 1 i Hallstahammar eller läsa underlaget på VafabMiljös webb.

Under utställningstiden kan du tycka till om det som föreslås. Det kan du göra genom att gå in på VafabMiljös webb och lämna dina kommentarer digitalt eller lägga synpunkterna i en svarslåda som finns i anslutning till utställningen i kommunhuset.

Tillsammans kan vi ta fram bra mål och åtgärder. Läs om de olika målen och tyck till. Tack för din hjälp!

Fotograf: Per Groth