Fler webbplatser

Pågående gatu- och vägarbeten

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Hållplats Västeråsvägen i riktning mot Västerås är tillfälligt avstängd. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som nu har fått en ny placering vid Ingomacken/ Rallstavägen.

Lövsångarvägen är avstängd mellan Gökvägen och Videvägen

Anledningen till avstängningen är att vi utför ett arbete med vatten- och avloppsledningsnätet och vägen kommer att vara avstängd för trafik från och med 23 april till och med 21 juni. Sänk farten och var uppmärksam på de tillfälliga trafikhänvisningar som finns.

Trafikverket utför arbete på E18 i höjd med Västjädra

Trafikverket har påbörjat arbetet med att bygga en ny bro vid trafikplats Västjädra. Det kommer att påverka trafiken i och omkring vår kommun till och med oktober.

Tillfällig hållplats för buss 511 vid Ingo

Hållplats för buss 511 flyttas tillfälligt

Busslinje 511 leds om till gamla Hallstavägen vissa turer på grund av byggnation av ny bro över E18 vid Västjädra

Hållplats Västeråsvägen i riktning mot Västerås är tillfälligt avstängd. Resenärer hänvisas till en tillfällig hållplats som nu har fått en ny placering vid Ingomacken/ Rallstavägen.

Avstängningar mellan Röd­­hake­­vägen och Fasan­­vägen

Renoveringen av vattenledningsnätet innebär grävarbete och tillfälliga avstängningar från Rödhakevägen till Fasanvägen, med start vid Rödhakevägen över grönytan. Arbetet i området kommer att pågå till och med november 2019.

Tänk på följande

  • Vattnet kommer att stängas av tillfälligt. Vi meddelar dig som påverkas innan vattnet stängs av. Avstängningen blir under dagtid. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc.
  • Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stun di första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.
  • Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Vi ber om överseende med eventuella problem vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

Visa alltid hänsyn

När en gata eller väg är avstängd är det alltid viktigt att du som trafikant sänker hastigheten, visar hänsyn och tänker på säkerheten både för de som arbetar vid vägarbetet men också för dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, välj en annan väg.

Mer information

Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

Vägarbetsområde