Fler webbplatser

Nu börjar vi ta upp sand och sopa gatorna

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Arbetet med sandupptagningen pågår nu på gång- och cykelvägar samt i Hallstahammars och Kolbäcks centrum. Från och med måndag den 1 april startar upptagningen i de södra delarna av kommunen och fortsätter sen norrut.

Traktor som sopar sand

Fastighetsägare har ett ansvar

Ansvaret för att sopa och ta bort sand från trottoar eller ytan närmast tomtgräns är fastighetsägarens.

Passa på att sopa innan vi sopat gatan

Om sanden inte tagits upp på din gata kan du sopa ut grus och sand från trottoaren eller ytan närmast tomtgräns på gatan. Då tar kommunen bort sanden när gatan sopas.