Fler webbplatser

Störningsinformation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Byte till digitala vattenmätare pågår. Bergsgatan och Skolgatan får nya vattenledningar. Nu har arbetet med kv. Hackspetten startat. Arbete med vattenledning pågår på Dalbyvägen. Bryggargatan är avstängd för genomfart. Belysning ur funktion vid Skolgatan/Norra Hantverkaregatan.

  Utropstecken i röd pratbubbla - indikerar varning och uppmärksamhet!

  Byte till digitala vattenmätare

  Just nu pågår byte av digitala vattenmätare i kommunen. Mölntorp är klart och under resten av året byter vi mätare i Kolbäck, Sörstafors och Lyckhem. Du får en avisering i brevlådan innan vi kommer till just din fastighet. Tänk på att alltid be om legitimation innan du släpper in hantverkare.

  Bergsgatan och Skolgatan får nya vattenledningar

  Vecka 23 och en tid framöver kommer vi att förnya dricksvatten-, dagvatten och spillvattenledningarna på Bergsvägen. Skolgatan får nytt vatten delen mellan Parkgatan och Bergsvägen. Där vi arbetar kommer vägen helt eller delvis att behöva spärras av och en del infarter kommer att blockeras. Framkomligheten kommer att vara begränsad men alla påverkas inte samtidigt.

  Vattnet kan komma att stängas av tillfälligt men de som berörs får meddelande i förväg. Avstängningen blir enbart under dagtid. Det kan dock även förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner meddela dig i förväg. Tänk på att grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Det är helt ofarligt men undvik att tvätta ljus tvätt direkt efter avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.

  Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.

  För både din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat område. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220‑240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  Kv. Hackspetten

  Nu har byggnationen på kv. Hackspetten påbörjats. Vi bygger ny infrastruktur i form av VA-ledningar, fiber, el, gator, gång- och cykelvägar samt belysning. Det blir nya gator med ny beläggning, bef gång- och cykelväg flyttas. Detta arbete kommer att pågå mellan kl 07.00 och 16.00 på vardagar under projektets gång.

  V 16 påbörjades arbetet med att avverka vissa träd och avtagning av markvegetationen.

  Den 26 april påbörjades själva arbetet med VA-ledningar och efter det tar vi med vägbyggnation, Under ett par veckor kommer framkomligheten på Häradsvägen att vara begränsad, så kör försiktig förbi arbetsområdet

  För dig som boende i området innebär detta följande.

  • Hus som angränsar till arbetsområdet har besiktats och vibrationsmätare har satts upp på 7 fastigheter. Sprängning kommer att bli aktuellt, längre fram, vi kommer att informera när det börjar närma sig.
  • Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar
  • Tänk på säkerheten vid avspärrade område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Vi vet att grävmaskiner är roliga att titta på så håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Arbetet förväntas vara färdigt hösten 2021 och asfaltering våren 2022

  Vi gör vårt yttersta för att du som boende ska påverkas så lite som möjligt av arbetet men vi ber om överseende med de eventuella problem som arbetet orsakar.

  Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220‑240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  Arbete med vattenledning på Dalbyvägen

  Nu startar arbetet med att förnya dricksvattenledningen på Dalbyvägen.

  Arbetet kommer att påbörjas under v.18 och kommer att pågå cirka 4 veckor. Där vi arbetar kommer vägen helt eller delvis att behöva spärras av och en del infarter kommer att blockeras. Framkomligheten kommer därför att vara begränsad men alla påverkas inte samtidigt.

  Tänk på följande:

  • Vattnet kommer att stängas av tillfälligt. Vi meddelar dig som påverkas av planerade vattenavstängningar innan. Avstängningen blir under dagtid. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc. Det kan förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner meddela dig innan.
  • Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.
  • Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Vi ber om överseende med eventuella problem vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.

  Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220‑240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  Bryggargatan avstängd för genomfart

  Bryggargatan är tills vidare avstängd mellan Bagarevägen och Dalbyvägen på grund av arbete med vattenledningsnätet.

  Belysning ur funktion

  Belysningen vid Skolgatan/Norra Hantverkaregatan är ur funktion. Det är ett kabelfel som behöver åtgärdas med grävning.

  Några allmänna "kom ihåg-tips" vid vägarbeten

  • Visa alltid hänsyn. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Tänk på säkerheten både för de som arbetar vid vägarbetet men också för dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, välj en annan väg.
  • Framkomligheten begränsas. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Mer information

  Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

  Övrig störningsinformation