Fler webbplatser

Störningsinformation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Information om aktuella störningar: Gatubelysningen i Vänsta är trasig, felsöknig pågår. Arbeten med vattenledningsnätet pågår på Lidbecksgatan, Svedvivägen samt Bagarevägen. Dessutom spolar vi vattenledningsnätet.

  Utropstecken i röd pratbubbla - indikerar varning och uppmärksamhet!

  Gatubelysning på Vänstaområdet trasig

  Vi har ett kabelfel gällande gatubelysningen på Vänstaområdet i Kolbäck.

  Felsökning pågår. När det beräknas vara klart går inte att säga i nuläget.

  Arbete med vattenledningsnätet på Lidbecksgatan

  Vecka 42 startar arbetet med att förnya dricksvatten- och spillvattenledningarna på Lidbecksgatan. Där vi arbetar kommer vägen att helt eller delvis spärras av och en del infarter kommer att blockeras men alla påverkas inte samtidigt. Vattnet kan komma att stängas av tillfälligt under dagtid men du som blir berörd kommer att informeras i förväg. Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning vilket är helt ofarligt. Undvik att tvätta vittvätt och spola i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen. Uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat område. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Arbete med vattenledningsnätet på Svedvivägen/Bagarevägen

  I slutet av vecka 42 eller början av vecka 43 startar arbetet med att förnya dricksvatten-, spillvatten- och del av dagvattenledningarna på Svedvivägen/Bagarevägen. Arbetet kommer att pågå resten av året. Där vi arbetar kommer vägen till största delen vara avstängd . Kör sakta och var uppmärksam på tillfälliga trafikhänvisningar. Vattnet kan komma att stängas av tillfälligt under dagtid men du som blir berörd kommer att informeras i förväg. Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning vilket är helt ofarligt. Undvik att tvätta vittvätt och spola i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat område. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Spolning av vattenledningsnätet

  Vecka 40 startar arbetet med att spola vattenledningsnätet i kommunen.  Vi börjar i Hallstahammar och går sen vidare till Kolbäck-Mölntorp-Herrskogen-Strömsholm.

  Missfärgning kan förekomma vilket är helt ofarligt, men undvik att tvätta vit tvätt. Låt vattnet rinna en stund så försvinner missfärgningen.

  Några allmänna "kom ihåg-tips" vid vägarbeten

  • Visa alltid hänsyn. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Tänk på säkerheten både för de som arbetar vid vägarbetet men också för dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, välj en annan väg.
  • Framkomligheten begränsas. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Mer information

  Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

  Övrig störningsinformation