Fler webbplatser

Störningsinformation

Text

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vattenledningen till Berga är lagad och vattnet är kontrollerat och godkänt. Begränsad framkomlighet på väg 624 när skjutbanan vid Trångfors saneras från och med 20 september. Andra gator i Hallstahammars tätort fortsatt avstängda eller med begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbeten.

  2021-10-18 Uppdatering gällande vattnet i Berga:

  Det är nu fritt fram att dricka och använda vattnet i Berga fullt ut. Ledningen som försörjer de som bor i Berga med vatten, är nu lagad. Vattnet är påkopplat och prover som tagits är analyserade med godkänt resultat.

  Under vecka 38 har vi påbörjat arbetet med att renovera vatten-, dag- och spilledningar på Handbergsgatan.

   

  Framkomligheten kommer därför att vara begränsad. Kör sakta och var uppmärksam på tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart. Alla kommer inte att påverkas samtidigt.

   

  Vattnet kommer att stängas av tillfälligt men vi meddelar dig som påverkas av planerade avstängningar. Avstängningarna kommer endast att ske under dagtid. Fyll gärna en eller flera behållare med vatten innan avstängningen. Det kan dock förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner meddela dig innan. Vattnet kan blir grumligt efter en avstängning men det är helt ofarligt. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.

   

  För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

   

  Vi ber om överseende med eventuella problem vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220-240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  Den 20 september startar arbetet med att sanera marken vid den gamla skjutbanan vid Trångfors från bly. Arbetet kommer att pågå i drygt tre veckor. I samband med att den tillfälliga anslutningsvägen etableras kommer ett körfält att vara avstängt på väg 624 och framkomligheten blir därmed begränsad. Under tiden som arbetet pågår ber vi er att iaktta försiktighet då vägen trafikeras med anläggningsfordon samt att det finns risk för stenskott och slirig körbana.

  Vecka 23 och en tid framöver kommer vi att förnya dricksvatten-, dagvatten och spillvattenledningarna på Bergsvägen. Skolgatan får nytt vatten delen mellan Parkgatan och Bergsvägen. Där vi arbetar kommer vägen helt eller delvis att behöva spärras av och en del infarter kommer att blockeras. Framkomligheten kommer att vara begränsad men alla påverkas inte samtidigt.

   

  Vattnet kan komma att stängas av tillfälligt men de som berörs får meddelande i förväg. Avstängningen blir enbart under dagtid. Det kan dock även förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner meddela dig i förväg. Tänk på att grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Det är helt ofarligt men undvik att tvätta ljus tvätt direkt efter avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.

   

  Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.

   

  För både din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat område. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

   

  Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220‑240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  • Visa alltid hänsyn. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Tänk på säkerheten både för de som arbetar vid vägarbetet men också för dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, välj en annan väg.
  • Framkomligheten begränsas. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

  Utropstecken i röd pratbubbla - indikerar varning och uppmärksamhet!