Fler webbplatser

Störningsinformation

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Arbete med vattenledningsnätet på Västtunagatan, Hanstäppevägen, Långgatan, Bondegatan och Barnängsgatan.

  Dricksvattenledningen ska förnyas på Västtunagatan delen Hanstäppevägen ner till Långgatan, samt Bondegatan delen Barnängsgatan/Västtunagatan. En punktinsats på avloppsledningen på Bondegatan kommer också att utföras. Grävarbetena startar vid Hanstäppevägen och fortsätter ner mot Långgatan.
  Arbetet kommer att påbörjas under v.5 och kommer att pågå en tid framöver. Där vi arbetar kommer vägen helt eller delvis att behöva spärras av och en del infarter kommer att blockeras. Vid behov leder vi om trafiken. Framkomligheten kommer att vara begränsad men alla påverkas inte samtidigt.
  Tänk på följande:
  • Vattnet kommer att stängas av tillfälligt. Vi meddelar dig som påverkas av planerade vattenavstängningar innan. Avstängningen blir under dagtid. Fyll en eller flera behållare med vatten innan avstängningen om du behöver vatten för matlagning, hygien etc. Det kan förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner meddela dig innan.
  • Grumligt vatten kan förekomma efter en avstängning. Grumligheten är ofarlig. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.
  • Framkomligheten begränsas. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.
  • Vi ber om överseende med eventuella problem vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Arbetet är nödvändigt för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till dig.
  Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220-240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  För närvarande fungerar inte gatubelysningen på Parkgatan. Felsökning pågår men i dagsläget 2022-01-11 är det oklart när det kan vara åtgärdat

  I Rallsta har det på senare tid avverkats en del skog. Orsaken är att vi ska kunna lägga nya ledningar för vatten och avlopp. Arbetet med de nya ledningarna kommer att börja under vecka 46 och kommer att pågå en bit in på 2022. Under arbetets gång kommer en del tyngre trafik att passera för att komma till och från arbetsområdet.

  Kartbild med skogsavverkningsområde i Rallsta

  Kartbilden visar arbetsområdet där avverkning skett och ledningarna ska dras.

  Arbetet med att renovera vatten-, dag- och spilledningar på Handbergsgatan fortgår och förhoppningen är att det blir klart till slutet av januari.


  Framkomligheten kommer därför att vara begränsad. Kör sakta och var uppmärksam på tillfälliga trafikhänvisningar. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart. Alla kommer inte att påverkas samtidigt.


  Vattnet kommer att stängas av tillfälligt men vi meddelar dig som påverkas av planerade avstängningar. Avstängningarna kommer endast att ske under dagtid. Fyll gärna en eller flera behållare med vatten innan avstängningen. Det kan dock förekomma oplanerade vattenavstängningar då vi inte hinner meddela dig innan. Vattnet kan bli grumligt efter en avstängning men det är helt ofarligt. Undvik att tvätta ljus tvätt i samband med avstängningen. Spola en stund i första tappstället efter vattenmätaren tills vattnet är klart igen.


  För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar håll gärna ett extra vakande öga på barnen.


  Vi ber om överseende med eventuella problem vårt arbete orsakar. Vi jobbar för att du ska påverkas så lite som möjligt. Har du funderingar, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter 0220-240 00 eller kundcenter@hallstahammar.se

  • Visa alltid hänsyn. Kör sakta och uppmärksamma tillfälliga trafikhänvisningar. Tänk på säkerheten både för de som arbetar vid vägarbetet men också för dina medtrafikanter. Om du har möjlighet, välj en annan väg.
  • Framkomligheten begränsas. Du kan behöva parkera din bil utanför tomten om vårt arbete blockerar din infart.
  • Säkerhet vid avspärrat område. För din och vår säkerhet ber vi dig att inte vistas innanför avspärrat arbetsområde. Föräldrar, håll gärna ett extra vakande öga på barnen.

  Om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer om arbetet är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare till rätt person.

  Utropstecken i röd pratbubbla - indikerar varning och uppmärksamhet!

  Text