Fler webbplatser

Nu söker vi en ny kommunchef

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vår kommunchef Carin Becker Åström har efter 20 år på sin tjänst bestämt sig för att gå i pension. Så nu letar vi efter en ny kommunchef som får chansen att arbeta i en kommun som växer och utvecklas och där tron på framtiden är stark.

  Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 400 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.

  Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.

  Uppdraget som kommunchef

  Som kommunchef så är det ditt uppdrag att leda organisationens fortsatta arbete mot vår vision och våra ledstjärnor, Kunden i centrum, Ständig utveckling och Långsiktighet/hållbarhet.

  Som kommunchef är du länken mellan den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen och deltar i möten med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och i vissa delar även kommunfullmäktiges sammanträden då föredragningar krävs.

  Du arbetar på kommunstyrelsens uppdrag och ansvarar för att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut verkställs. Som kommunchef har du ett särskilt ansvar för kommunens samlade utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning inom hela kommunen och koncernen. Du arbetar också inom olika områden för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling för kommunen med inriktning på tillväxt och hållbar utveckling.

  Du har som kommunchef det förvaltningsövergripande ansvaret för att driva de strategiska frågorna samt att på eget initiativ för kommunstyrelsen presentera beslutsunderlag i strategiska frågor. I uppdraget som kommunchef ingår även uppgiften att bevaka omvärldsfrågor samt att leda och aktivt driva förändringsprocesser. Vidare ingår i uppdraget att vara delaktig i att utveckla samverkan och samarbete med andra kommuner och regioner.

  Som kommunchef är du förvaltningschefernas chef, och leder en ledningsgrupp där alla kommunens förvaltningschefer ingår tillsammans med ekonomi- och finanschef samt HR-chef. Ledningsgruppens uppdrag är att ha ett helhetsperspektiv för hela kommunen som organisation.

  I uppdraget ingår vidare att utifrån ett kommunperspektiv göra insatser för att öka samverkan mellan förvaltningar och mellan förvaltningar och bolag liksom med näringsliv och omvärlden i övrigt så att personal och ekonomiska resurser används på bästa sätt.

  Senast den 25 april vill vi ha din intresseanmälan.

  Rekryteringen hanteras av vår rekryteringspartner AS&B Executive. För mer information kontakta Jan Schröder via e-post jan.schroder@asb-executive.se eller telefon 0706-181161