Fler webbplatser

Aktuellt om energisituationen, egen beredskap och styrel

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Säkerhetssamordnare
  Telefon: 0220-24022
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Enligt Energimyndigheten och Svenska kraftnät finns det en ökad risk för problem med elförsörjningen under kommande vinter. Här har vi samlat den information som du kan behöva.

  Svenska kraftnät har gått ut med en varning om att det kan bli aktuellt med så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling i Sverige. Enkelt uttryckt innebär det att man genomför planerade strömavbrott för att undvika att elnätet kollapsar.

  I Hallstahammar är det Mälarenergi som ansvarar för elnätet och de har samlat svaren på de vanligaste frågorna om manuell förbrukningsfrånkoppling på sin webbplats. Den som vill kan också anmäla sig för avbrottsinformation via sms och epost.

  Nationell planering inför eventuell elbrist

  Om elförsörjningen plötsligt skulle upphöra i Sverige kan det ge stora negativa konsekvenser, eftersom det mesta i vårt samhälle behöver el för att fungera. I en akut situation, när elektriciteten inte räcker till, måste samhällsviktiga funktioner ha den tillgång till el som krävs för att bedriva verksamheten. Energimyndigheten har därför utvecklat Styrel, som står för ”styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”.

  Det är skillnad mellan elenergibrist och eleffektbris.

  Det här kan du göra själv

  Ett sätt att undvika elbrist är att försöka dämpa elförbrukningen i landet. I Energimyndighetens kampanj ”Varje kWh räknas” får du reda på vad du kan göra för att minska din elkonsumtion.

  För att hantera strömavbrott och andra oväntade händelser är det viktigt att vara förberedd. Här har vi samlat tips som hur du kan bygga upp din hemberedskap.

  När myndigheter behöver informera invånarna i en kommun, ett geografiskt område eller i hela landet om något viktigt använder de Viktigt information till allmänheten – VMA . Här har vi samlat information om VMA.

  Hallstahammars kommuns främsta kommunikationskanal är den externa webbplatsen hallstahammar.se

  Om möjligheterna att informera och kommunicera via webb begränsas eller helt försvinner, till exempel vid ett strömavbrott, eller om händelsen är så allvarlig att webbinformation inte räcker till, kan kommunens utsedda samlings- och informations­platser komma att användas. Här hittar du Hallstahammars tre samlings- och informations­platser.