Fler webbplatser

Det är eldningsförbud i kommunen

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Telefon: 010-1798200
  E-post: info@rtmd.se
  Besöksadress: Vallbyleden 9, Västerås

  Det råder nu eldningsförbud inom Västmanlands län, däribland Hallstahammars kommun. Eldnings­förbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i skog och mark. Det är dock tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

  Skylt Eldningsförbud

  Det här innebär eldnings­förbud

  Eldningsförbud innebär att du inte får elda med fast bränsle så som ved, gräs, ris, grenar eller grilla eller laga mat i skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas i terrängen.

  Observera att mellan 1 maj och 30 september råder alltid eldningsförbud inom tätorterna Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm (det som är detaljplanelagt område). Det betyder att du inte får elda kvistar, löv och annat trädgårdsavfall under den perioden. Trädgårdsavfall kan istället lämnas på åter­bruket.

  Du får grilla på egen tomt samt på iordningsställda grillplatser i syfte att laga mat, dock inte med engångsgrill eller grill med korta ben.

  Eldningsförbudet gäller från och med 11 maj 2023 klockan 14.00 och tills vidare. Förbudet upphör då räddningschef i beredskap meddelar detta.

  Undantag från eldningsförbudet

  Länsstyrelsen har efter samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat om ett undantag från eldningsförbudet. Undantaget innebär att förbudet inte omfattar naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.

  Viktigt att tänka på vid grillning

  Om och när du grillar får det inte finns risk för brandspridning. Grillen du använder ska vara upphöjd från marken (stå på höga, rejäla ben) så inte strålningsvärmen från elden antänder marken under. Grillen ska heller inte stå på brännbart underlag och du får enbart använda icke gnistbildande bränsle, så som briketter eller kol.

  Var alltid noga med att ha släckutrustning i närheten och se till att släcka helt när du grillat klart.

  Den som eldar är alltid ansvarig för elden. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

  Mer information