Fler webbplatser

Tänk på smittoläget – en påminnelse om säkra besök på äldreboendena

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Monika Selin
  Befattning: Områdeschef för äldreomsorgen med ansvar för särskilda boenden
  Telefon: 0220-24017
  E-post: monika.selin@hallstahammar.se

  Då spridningen av coronaviruset och omikronvarianten skenar och når rekordhöga nivåer vill vi uppmärksamma och påminna om de rekommendationer som gäller när du besöker någon som bor på kommunens äldreboenden. En nyhet från och med 14 januari är att vi gärna ser att besökare hör av sig innan ankomst – detta för att vi ska kunna informera om någon avdelning är tillfälligt stängd på grund av smittoläget.

  Covid-19 corona virus warning sign made of wooden blocks on a white table

  Som tillägg till tidigare rekommendationer vill vi nu gärna:

  • att du som tänker komma på besök hör av dig i förväg.
  • begränsa antalet besökare åt gången till två personer per hyresgäst.

  Detta är önskemål från vår sida, men ingen absolut regel. Alla som vill besöka sina anhöriga är givetvis välkomna (om inte avdelningen tillfälligt tvingats stänga på grund av misstänkt eller konstaterad smitta).

  Detta gäller sedan tidigare vid besök på våra äldreboenden:

  • Du ska absolut inte komma på besök om du inte känner dig helt frisk! Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
  • Använd handdesinfektion direkt i entrén när du kommer på besök. Tvätta även händerna med tvål och vatten både före och efter besöket.
  • När du går från entrén till din närståendes lägenhet rekommenderar vi att du använder visir eller munskydd.
  • Håll avstånd till personer som du möter under ditt besök.
  • Varje person bestämmer och ansvarar sjäv för om man vill fortsätta ha skyddsutrustning på när man umgås i lägenheten. Vi vill dock uppmana alla till försiktighet.
  • Var uppmärksam på att besöksrutinerna kan ändras snabbt, exempelvis om det sker lokala utbrott av covid-19

  Håll i och håll ut! Tillsammans hjälps vi åt att bromsa smittspridningen och rida ut pandemin.