Fler webbplatser

Lindboskolan

Lindboskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan, som har två- alternativt treparallelliga årskurser, går ungefär xxx elever. Till skolan hör också tre fritidshemsavdelningar; Enen, Rönnen och Pilen.