Fler webbplatser

Näslundsskolan (tillfälligt på Fredhem)

Näslundsskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går ungefär 150 elever. Till skolan hör också två fritidshemsavdelningar; Sulan för de yngre eleverna i förskoleklass och årskurs ett samt Klacken för eleverna i trean till och med sexan.

Näslundsskolan har tillfälligt flyttat verksamheten från området Näs i den sydvästra delen av huvudorden Hallstahammar till Fredhemsområdet i de centrala delarna av Hallstahammar. Näslundsskolan kommer bidriva verksamheten i Fredhemsskolans lokaler tills den nya Näslundsskolan står klar. Preliminär tidsplan för återflytt är till skolstarten läsåret 2021/2022.