Fler webbplatser

Tunboskolan

Tunboskolan i Kolbäck, med huvudsakligt upptagningsområde från kommunens södra delar ligger cirka en kilometer från Kobäcks centrum och fem kilometer från Strömsholm. Tunboskolan är en kombinerad mellanstadie- och högstadieskola med cirka 200 elever fördelade på årskurserna fem till och med nio.

Från och med läsåret 2019/2020 kommer Tunboskolan att inrymma ett fullständigt mellanstadium då årskurs fyra från Vallbyskolan flyttar över till Tunboskolan.