Fler webbplatser

Att söka till gymnasiet

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
Telefon: 0220-24783
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Parkskolan
Telefon: 0220-24253
Besöksadress: Parkgatan 27, Hallstahammar

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på Tunboskolan
Telefon: 0220-24644
Besöksadress: Södra Prästgårdsgatan 2, Kolbäck

Du gör ditt gymnasieval på webben genom att logga in i gymnasieantagningsportalen Dexter. Inloggningsuppgifter får du från studie- och yrkesvägledaren på din skola. Du kan också vända dig till antagningskansliet i Västerås med frågor.

Logga in i Dexter

Alla datum och tidplan för antagning till gymnasiets program läggs ut på webben. Du sköter också hela antagningsproceduren via webben, med inloggning i Dexter. Det finns dock några undantag där (fri)skolan själv tar hand om och sköter antagningen till sina program. I de fallen skickas antagningshandlingarna direkt till repektive skola.

Antagningsproceduren från januari till september

Den årliga tidsplanen:

  1. De olika gymnasieskolorna ordnar tillfällen med öppet hus från mitten av november till början av februari
  2. Du gör ditt gymnasieval i början av januari till mitten av februari
  3. I början av april presenteras en preliminär antagning
  4. Ångrar du dig kan du göra ett omval i april-maj
  5. I slutet av juni kommer det slutliga antagningsbeskedet
  6. I slutet av juli måste du ha gett ditt svar om du tackar ja till utbildningsplatsen
  7. Från början av augusti till mitten av september pågår reservantagningen centralt via antagningsportalen
  8. Från mitten av september tar gymnasieskolorna själva över reservantagningen
  9. Höstterminen och läsåret startar i slutet augusti

Inloggningsuppgifter och koll på webben är jätteviktigt

När du söker till gymnasiet gör du det digitalt, på webbplatsen Dexter. Det är också där du håller koll på om du kommit in på den utbildning, det program du sökt. Observera att inga antagningsbesked skickas hem. Du måste själv logga in och bevaka vad som händer.

Mer information

Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig och informera om gymnasieutbildning, hur det går till att söka gymnasieprogram, antagning och tidsplanen för antagningsproceduren. Du kan också få hjälp att hitta olika gymnasieskolor och se vilka program du kan söka på olika skolor.

Kontakta kommunens kundcenter som lotsar dig vidare, eller kontakta studie- och yrkesvägledare direkt.

Du hittar också mer information på webben: