Fler webbplatser

Du som inte går på gymnasiet

Namn: Maarit Vaunuveräjä
Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
Telefon: 0220-24783
E-post: maarit.vaunuveraja@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Namn: Arman Elezovic
Befattning: Enhetschef för gymnasieutbildningen
Telefon: 0220-24099
E-post: arman.elezovic@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, våning 4, Hallstahammar

Hallstahammars kommun har enligt skollagen ett ansvar att hjälpa och stötta dig som saknar gymnasieutbildning och inte heller har något jobb. Det ansvaret kallas kommunalt aktivitetsansvar (ofta förkortat till KAA) och i ansvaret ingår att stötta ungdomar och unga vuxna att hitta och genomföra utbildning eller på annat sätt ta sig vidare in på arbetsmarknaden.

För dig som varken studerar eller jobbar

Detta gäller dig som fyllt 16 år men ännu inte fyllt 20 år, är folkbokförd i Hallstahammars kommun och som fullgjort din skolplikt. Kommunen har ett ansvar att ta reda på vilka som:

 • saknar sysselsättning, det vill säga arbete, praktik eller arbetsmarknadsåtgärd
 • saknar slutbetyg
 • inte går i grundskolan, gymnasiet eller i någon annan utbildning
 • hoppat av grundskolan eller gymnasiet
 • bor och är inskrivna på behandlingshem

Stämmer något av detta in på dig?

Insatser anpassade för var och en

Målet med insatserna inom KAA är att du ska må bra och trivas med ditt liv samt att du hittar nya vägar för att komma vidare i livet. Tillsammans arbetar vi fram individuella lösningar för just dig.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med

 • Vägledning mot studier eller arbetsmarknad
 • Motiverande samtal
 • Aktiviteter i grupp eller individuellt
 • Hjälp med att söka lämplig praktikplats
 • Stöd vid kontakt med andra samhällsaktörer
 • Kontakt med kurator och psykolog vid behov
 • Hembesök

Mer information

Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare för att få veta mer om det kommunala aktivitetsansvaret och vad vi tillsammans kan göra.

Försäkrad mot olycksfall

Hallstahammars kommun har tecknat ett försäkringsskydd för dig som ingår i kommunens aktivitetsansvar och är ute på praktik. Försäkringen, som gäller dygnet runt, innefattar olycksfall, inte sjukdom.