Fler webbplatser

Skolskjuts – gymnasiesärskolan

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Studie- och yrkesvägledare för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24783
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Namn: Arman Elezovic
  Befattning: Enhetschef för gymnasieutbildningen
  Telefon: 0220-24099
  E-post: arman.elezovic@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, våning 4, Hallstahammar

  Du som går i den kommunala gymnasiesärskolan i Västerås har rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker i första hand med allmänna kommunikationer och i andra hand med särskild skoltransport. Om du går i gymnasiesärskola som är en friskola eller i en skola i en annan kommun än Västerås kan du också ha rätt till skolskjuts, men den skjutsen kan bara ske med allmänna kommunikationer. Det går heller inte att få skolskjuts mellan bostaden och friitidsklubben eller daglig verksamhet om du går där efter skolans slut.

  Olika regler för kommunal skola och friskola samt för skola i Västerås och skola i annan kommun

  Då Hallstahammars kommun inte har någon egen gymnasiesärskola samverkar kommunen istället med Västerås stad så att elever från Hallstahammar kan gå i gymnasiet i Västerås. I och med det har eleverna också rätt till skolskjuts då skolvägen från Hallstahammar till alla skolor i Västerås är lång.

  Skolskjutsen ska i första hand ske med allmänna kommunikationer och i andra hand med särskild skoltransport. För att kunna avgöra vilken typ av skolskjuts du som går i den kommunala gymnasiesärskolan i Västerås har rätt till tar kommunen också hänsyn till vissa andra förutsättningar när ansökningarna behandlas. Det kan till exempel handla om din funktions­nedsättning och eventuella andra särskilda omständigheter.

  Om du går i en gymnasiesärskola som bedrivs av enskild huvudman (friskola) eller i en skola i annan kommun än Västerås ska skolskjutsen alltid ske med allmänna kommunikationer.

  Ansök om skolkort hos VL i första hand

  Ansök om särskild skoltransport

  Gäller elev i kommunal gymnasiesärskola i Västerås, som inte kan åka med allmänna kommunikationer. Ansökan senast 31 mars varje år.

  Viktigt att skicka in ansökan varje år 

  Observera att du behöver förnya ansökan om skolskjuts inför varje läsår.

  Ansökan om skolkort hos VL har ingen sista ansökningsdag men det är bra att vara ute i god tid. Det tar ungefär två veckor för VL att ordna med skolkort efter att de fått in en ansökan. Du kan ansöka om skolkort även efter skolstarten, men då får du själv betala de skolresor du behöver göra innan du hunnit få ditt skolkort.

  Om du ansöker om särskild skoltransport måste din ansökan skickas in senast 31 mars för att kommunens handläggare ska hinna behandla ansökningarna innan höstterminen börjar i augusti. 

  Mer information

  Du är välkommen att kontakta kommunens kundcenter som hjälper dig vidare om du har frågor om skolskjuts. Läs också mer i de styrdokument om skolskjuts som de förtroendevalda politikerna i barn- och utbildningsnämnden beslutat om.