Fler webbplatser

Betygsprövning, validering och högskoleprov

Befattning: Studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen
Telefon: 0220-24782
E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

Du kan visa att du har kunskaper genom betygsprövning och med högskoleprovet kan du öka dina chanser att bli antagen till högskolan eller universitetet. Genom validering kan du få dina yrkeskunskaper bedömda, värderade och dokumenterade.

Betygsprövning för att visa dina kunskaper

Du får inte läsa kurser som du redan har godkända betyg i. Behöver du höja ditt betyg kan du istället göra en prövning. Du kan också göra betygsprövning om du läst kursen tidigare och inte blivit godkänd eller om du inte blivit antagen till kursen.

En betygsprövning innebär att du läser in kursen helt på egen hand utan undervisning. Därefter gör du oftast ett skriftligt och ett muntligt prov som omfattar hela kursen. Ibland kan en fördjupningsuppgift ingå. Efter godkänd prövning får du ett betyg i kursen. Prata med studie- och yrkesvägledaren om när nästa prövningstillfälle erbjuds.

Avgiften är 500 kronor per kurs och prövningstillfälle. Betygsprövning ger inte rätt till studiestöd från CSN. Skulle du missa prövningstillfället, misslyckas på provet eller med att uppnå det önskade betyget betalas ingen avgift tillbaka.

Validera dina kunskaper och få papper på det du redan kan

Om du jobbat länge inom ett yrke men saknar betyg från utbildningen kan du med hjälp av vuxenutbildningen validera din kompetens. Du kan också validera teoretiska kunskaper. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och branchverksamma personer går vi igenom dina erfarenheter och bedömer dina kunskaper.

Utifrån vad som kommer fram i valideringen kan du sedan lägga upp dina studier utifrån vad just du behöver. Din validerade kompetens syns som intyg eller betyg efter gymnasieskolans yrkeskurser. Studietiden kan bli kortare, eftersom du redan har en del kunskaper.

Komplettera gymnasiebetygen med högskoleprovet och öka dina chanser till utbildning

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen till högskola och universitet. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten.

Studie- och yrkesvägledaren kan ge mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill veta mer om betygsprövning, validering eller högskoleprov.