Fler webbplatser

Förskolan Nyckelpigan

Nyckelpigans förskola är belägen i centrala Hallstahammar. Förskolan har en utemiljö som är anpassad för lek och rörelse. Det finns många lekplatser i området och det är promenadavstånd till skog och mark. Tonvikten i det pedagogiska arbets­sättet ligger på leklust, språkglädje och hälsa. Vi vill lägga grunden till ett hälsosamt liv och ett miljömedvetet tänkande. För­skolan Nyckelpigan har två avdelningar där barn som har finskspråkig bakgrund får möta det finska språket med finskspråkig personal.

  • Finsk förskoleverksamhet
    På förskolan Nyckelpigan, avdelningarna Knoppen och Pricken är vår ambition att minst två pedagoger, förutom svenska, också talar finska. Barnen får då möjlighet att möta finskan i sin vardag och bli stimulerade att själva använda den.