Fler webbplatser

Samverkan och -arbete mellan grund- och särskola

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Marie-Louise (Malou) Olersbacken
  Befattning: Rektor (chef) för grundsärskolan
  Telefon: 0220-24355
  E-post: marie-louise.olersbacken@hallstahammar.se
  Besöksadress: Häradsvägen 8, Hallstahammar

  Grundsärskolans elever tillför och bidrar, som alla andra elever, till ett positivt klimat och en inkluderande skolmiljö för alla. På Nibble- och Parkskolan där grundsärskolans elever går sker samverkan och samarbete på många olika sätt.

  Nibbleskolan och Parkskolan är alla elevers skola – ingen skillnad görs mellan särskola och grundskola

  På Nibbleskolan och på Parkskolan är elever, lärare och andra skolmedarbetare tillsammans på avslutningar och andra aktiviteter som ordnas. Skolan gör inte skillnad på om eleverna går i grundsärskolan eller grundskolan. Alla elever deltar efter egen förmåga.

  För elever i grundsärskolan finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan.

  Enskilda elever från särskolan kan få undervisning i grundskoleklass i ett eller flera ämnen, till exempel idrott och slöjd. Det förekommer även att grundskoleelever får del av sin undervisning i särskolan.