Fler webbplatser

Lindboskolan

Lindboskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan, som har två- alternativt treparallelliga årskurser, går nästan 400 elever. Till skolan hör också tre fritidshemsavdelningar; Enen, Rönnen och Pilen.