Fler webbplatser

Nibbleskolan

Nibbleskolan är en låg- och mellanstadieskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går ungefär 500 elever. Nibbleskolan undervisar i åldershomogena klasser. Förskoleklassernas verksamhet pågår mellan klockan 08.10 och 12.30 måndagar till och med torsdagar. Årskurserna ett till och med tre har samlad skoldag vilket innebär verksamhet mellan klockan 08.10 och 13.30 alla dagar. Årskurserna fyra till och med sex har varierande tider under veckan. Till skolan hör också flera fritidshemsavdelningar där alltid någon avdelning har öppet från klockan 06.30. Någon fritidsavdelning har alltid öppet till klockan 18.30.