Fler webbplatser

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig skolform som ger dig som elev en god grund för att studera vidare, söka arbete och aktivt kunna delta i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling. Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att självständigt och tillsammans med andra lära sig mer. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att du som elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån dina egna förutsättningar.