Fler webbplatser

Anmäl kränkande behandling och trakasserier – vuxenutbildning

  Namn: Cecilia Östlund
  Befattning: Rektor (chef) vuxenutbildning och svenska för invandrare
  Telefon: 0220-24170
  E-post: cecilia.ostlund@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  Om du som elev på vuxenutbildningen blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering i skolan ska du prata med din lärare eller vända dig till rektorn för Hallstahammars kommuns vuxenutbildning.

  Kränkande särbehandling och kränkningar kan se ut på många sätt

  Alla människor ska respekteras för den man är och kunna känna sig trygga. Det är aldrig okej att behandla någon illa, varken genom handling eller med ord. Du får inte kränka någon annan och ingen får kränka dig.

  Det är alltid din egen känsla som ska tas på allvar. En kränkning är din känsla av hur du blivit behandlad. Du kan till exempel känna dig utanför gemenskapen, höra nedsättande kommentarer, eller att någon fysiskt rör dig på ett sätt du inte känner dig bekväm med. I Hallstahammars kommun ska vi arbeta för att alla behandlas lika. Vi ska också arbeta aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

  Det är viktigt att anmäla

  För att vi ska kunna göra något åt en situation där kränkning sker måste vi få veta. Därför är det viktigt att du anmäler – både om du själv är utsatt, men också om du ser någon annan bli kränkt.

  Den som tar emot anmälan (eller rektor) kallar till ett samtal med dem som kränkningen berör. Samtalet dokumenteras och en handlingsplan tas fram för att komma till rätta med det som har hänt. Den som har utrett ärendet ansvarar för uppföljning så länge som behovet finns. Allting dokumenteras.

  Vi måste också alltid redovisa anmälningar till socialnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Om du fyller i personuppgifter utgår vi från att du samtycker till registreringen. Du kan även välja att anmäla anonymt.