Fler webbplatser

Så här går det till att studera sfi

  Telefon: 0220-24782
  E-post: vuxenutbildningen@hallstahammar.se
  Besöksadress: Industrigatan 1C, Hallstahammar

  OBS! Använd i första hand mejl vid kontakt med studie- och yrkesvägledaren. Personliga besök sker endast efter tidsbokning.

  Du kan studera på många olika sätt. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren väljer ni studieform utifrån vad som passar dig bäst. Nya sfi-kurser startar var sjätte vecka.

  Olika studieväger anpassade efter dina kunskaper

  Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund och hur mycket svenska du kan sedan tidigare. Sfi har tre olika studievägar och fyra olika kurser för att alla ska kunna få undervisning på sin egen nivå och i sin egen takt.

  • Studieväg 1 – kurs A-D:
   för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.
  • Studieväg 2 – kurs B-D:
   för dig med långsam eller normal studietakt och som kan det latinska alfabetet.
  • Studieväg 3 – kurs C-D:
   för dig med god studievana från högskola eller universitet, förmåga att arbeta självständigt och som kan det latinska alfabetet.

  Du får en egen studieplan

  När du ska börja studera svenska för invandrare börjar vi alltid med att ta reda på vilka kunskaper du redan har. Tillsammans gör du och studie- och yrkesvägledaren upp en individuell studieplan. Du får plats i en grupp och med en studieväg som passar dig. Din studieplan uppdateras hela tiden under din utbildning.

  Alla grupper har schemalagda datalektioner varje vecka. Vi har tillgång till en datasal på skolan och vi använder också läsplattor (iPad), och olika appar för bland annat för språkträning i undervisningen.

  Förutom lektionerna i skolan behöver du studera själv hemma eller tillsammans med dina kamrater. Möjlighet finns att sitta i skolans lokaler eller datasal där både lärare och språkstöd finns som kan hjälpa dig.

  Du kan kombinera studierna med praktik, arbete eller andra kurser inom den kommunala vuxenutbildningen.

  Har du god studievana och är van att använda dator kan du studera självständigt

  Sfi-elever med särskilda förutsättningar kan studera på distans. För distansstudier krävs att du:

  • är studerande på C- och D-nivå
  • har god datorvana
  • arbetar och därför har svårt att gå en vanlig sfi-kurs
  • är motiverad för självständigt arbete i egen takt
  • är beredd att lägga 10-20 timmar per vecka på studier i svenska
  • har tillgång till dator och internetuppkoppling

  Distansstudier innebär självstudier via lärplattform på webben samt några obligatoriska kursträffar.