Fler webbplatser

Anmälan för eldstad och rökkanal

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ska du installera en ny eldstad, kamin eller rökkanal eller väsentligt ändra en sådan behöver du anmäla det till bygg- och miljönämnden.

  Anmälan om installation av eldstad och rökkanal ska innehålla följande

  1. Anmälan
  2. Planritning, skala 1:100 med markering var eldstaden kommer att placeras
  3. Fasadritning, skala 1:100, rita in var skorstenen kommer upp och höjd över taktäckning
  4. Beskrivning av vilken typ av eldstad eller rökkanal som kommer att installeras
  5. Förslag till kontrollplan

  Tänk på att du inte får börja installera eller ändra eldstaden och rökkanalen innan du fått ett startbesked av bygg- och miljönämnden. Det kan ta några veckor från att du lämnat in anmälan tills att du får ett startbesked, lämna därför in anmälan i god tid.

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.

  Innan du börjar använda din nya eldstad eller rökkanal

  Innan du börjar använda eldstaden eller rökkanalen behöver du få ett slutbesked av bygg- och miljönämnden. Det är bland annat för att sotaren ska få tillfälle att besiktiga anläggningen innan den börjar användas och se att godkända uppstigningsanordningar är monterade.

  Tänk på hur du eldar

  Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Sot från vedeldning har också en klimat­påverkan. Men det går att ändra på. Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med 50 procent, samtidigt som luften blir bättre där du bor.