Fler webbplatser

Strandskydd

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddsregler

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd och inom strandskyddsområde är det enligt lag förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkterna ovan
  • Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Du kan söka en så kallad dispens, undantag från lagen, från strandskyddet hos bygg- och miljönämnden. Nämden beslutar sedan om att bevilja dig dispens eller ge avslag på din ansökan. Tänk på att lämna in din ansökan i tid eftersom det kan ta några veckor innan du får ditt beslut.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till bygg- och miljöförvaltningen. Handläggare på förvaltningen hjälper dig också med ansökningar om du saknar e-legitimation.