Fler webbplatser

Vad händer om jag inte sökt om lov?

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Om du utfört något som kräver bygg-, rivnings- eller marklov utan att du ansökt om lov eller anmält åtgärden till bygg- och miljönämnden kallas det för olovligt byggande, eller i folkmun svartbygge.

  Sanktionsavgifter enligt nya plan- och bygglagen

  Bygg- och miljönämnden ska se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättas till. Om möjlighet finns ska lov till åtgärden meddelas i efterhand, mer finns att läsa i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 11 kapitlet, Tillsyn, ingripande och påföljder.

  Bygg- och mijönämnden har möjlighet att ta ut sanktionsavgifter för överträdelsen och den får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Nämnden skall även ta ut sanktionsavgifter för om åtgärden har påbörjas utan att startbesked meddelats eller om åtgärden/byggnadsverket har tagits i bruk innan ett slutbesked har meddelats.

  Kontakta oss på bygg- och miljöfövaltningen om du har frågor eller funderingar kring olovligt byggande.