Fler webbplatser

Kvarteret Vattentornet i Kolbäck

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

I Kolbäck planeras det för ett nytt område med småhustomter nedanför vattentornet. Området kommer få namnet Kvarteret Vattentornet. Det beräknas bli mellan 25-30 tomter.

Illustration Vattentornet

Detaljplanen blev klar vid årsskiftet 2017/2018 och försäljningen av tomterna beräknas komma igång under vintern 2019/2020. Tomterna är inlämnade till Lantmäteriet för avstyckning och det kommer bli mellan 25-30 tomter i området.

Vid köp av kommunal tomt ingår bygglov, startbesked, VA (anläggningsavgift), stadsnät, nybyggnadskarta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning och lägeskontroll.


Här har man nära till det mesta. Förskola, skola, badhus, Kolbäcksån, tåg- och busstation ligger en kort promenad bort. Det är cirka 500 m till tåg- och busstationen där det även finns en hållplats för kommunens gratisbuss Brukslinjen. För att inte prata om naturen runt Kolbäck och natursköna Strömsholm med ett av de kungliga slotten Strömsholms slott.