Fler webbplatser

Orrvägen i Hallstahammar

Namn: Therese Pettersson
Befattning: Markadministratör
Telefon: 0220-24068
E-post: therese.pettersson@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Under våren 2019 kommer två tomter på Orrvägen släppas till försäljning. Innan försäljningen drar igång ska VA och fiber anläggas.

Två tomter snart lediga på Orrvägen

Tomterna tillhör detaljplanen för Kvarteret Hackspetten som blev klar sommaren 2018. Dessa två tomter är en förtätning av ett redan befintligt område. Då det redan finns en befintlig väg finns möjligheten att släppa de här tomterna tidigare än resten av Kvarteret Hackspetten där det krävs större åtgärder.

Priset på tomterna är 420 kronor per m² och storleken på tomterna ligger på 1102 m² och 1133 m².

Vid köp av kommunal tomt ingår: bygglov, startbesked, anläggningsavgift för vatten- och avlopp samt stadsnät, nybyggnads­karta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning samt lägeskontroll.

Mer information om när tomterna släpps för försäljning kommer längre fram.

Illustration 2 tomter Orrvägen