Fler webbplatser

Bostadsanpassning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Om du som har en funktionsnedsättning eller lever ihop med en person som har en funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad, med tekniska lösningar för att underlätta vardagen, kan du söka bidrag för bostadsanpassning. Syftet med en bostadsanpassning är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Har du en bestående eller långvarig funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Med hjälp av bidraget kan du göra anpassningar i eller utanför bostaden som är nödvändig för att du ska kunna bo kvar och fungera i ditt dagliga liv.

Bostadsanpassningsbidraget finns bland annat för att du ska kunna

 • Komma in och ut ur din bostad
 • Förflytta dig inom bostaden
 • Laga mat
 • Sköta din hygien

Exempel på vanliga bostadsanpassningar är

 • Stödhandtag
 • Trösklar
 • Spisvakt
 • Ramp
 • Anordna duschmöjlighet

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag.

Kopplingen mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Bidrag lämnas endast för anpassningar som är fasta installationer i din permanentbostad.

Bidrag ges inte om åtgärden behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel normalt bostadsunderhåll eller att åtgärda byggnadstekniska brister.

Hur du söker bostadsanpassningsbidrag

Det första du behöver göra är att kontakta en arbetsterapeut. De kan intyga och styrka behovet för en anpassning. Hjälpmedel ska ha prövats av dig och din arbetsterapeut. Om hjälpmedlet inte fungerar kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Glöm inte att skicka med intyget du fått av din arbetsterapeut eller läkare.

Tänk på att du som får bidrag är avtalspart med den som utför anpassningen. Det gäller även i de fall då det är Hallstahammars kommun som sluter avtal med stöd av fullmakt.

Information till dig som intygsskrivare

Återställningsbidrag

Du som fastighetsägare kan få återställningsbidrag för att ta bort en anpassning som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag.

För hyresrätter kan bidrag fås för anpassningar som utförts i och i anslutning till bostaden medan bidrag för bostadsrätter endast fås för anpassningar som skett i anslutning till bostaden.

För småhus med äganderätt lämnas inget återställningsbidrag.

Förutsättningen för att bidrag ska fås är att bostaden inte längre kan utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende. En annan förutsättning är att kostnaden överstiger 5 000 kronor och att anpassningarna utförts enligt nuvarande lagen om bostadsanpassning (SFS 1992:1574).

När en anpassad hyresrätt blir ledig har kommunen anvisningsrätt, det vill säga att kommunen har rätt att hänvisa lägenheten till en annan person med funktionsnedsättning. Kan kommunen inte anvisa lägenheten så kan återställningsbidrag lämnas om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Ansök om återställningsbidrag

Följande handlingar behöver vi på bygg- och miljöförvaltningen få in tillsammans med ansökan

 • Särskild beskrivning av återställningsåtgärderna
 • Specifikation av kostnaderna eller en offert

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen