Fler webbplatser

Vedeldning

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Ved och andra biobränslen som exempelvis pellets är en förnyelsebar resurs. Att värma sitt hus genom vedeldning påverkar därför inte våra ändliga resurser och bidrar mindre till klimatförändringar än till exempel olja.

  Lokalt kan dock vedeldning leda till stora bekymmer för omgivningen om eldning sker på fel sätt eller om anläggningen är gammal.

  Vid vedeldning släpps olika luftföroreningar ut med röken. Om eldning sker på fel sätt ökar mängden föroreningar kraftigt. De hälsoproblem som ofta förknippas med vedeldning är allergiska reaktioner. Vissa av föroreningarna är också cancerframkallande.

  Du som eldar med ved behöver tänka på följande

  • Veden ska vara lagom torr. Den bör eldas inom någon vecka om den förvaras inomhus annars blir den för torr. Har veden förvarats utomhus och inte under tak är den ofta för blöt och det bildas mycket rök vid eldning
  • Elda aldrig impregnerat trä eller avfall
  • Ge elden tillräckligt med syre. Om lufttillförseln till anläggningen stryps (spjällen stängs för mycket), försämras förbränningen och föroreningarna ökar
  • Kontrollera röken från skorstenen. Vid kallt väder ska röken vara vit. Vid varmt väder ska röken vara nästan osynlig
  • Fråga dina grannar om de störs av din eldning
  • Kontakta auktoriserad sotare om problem uppstår

  Störs du av andras eldning?

  Kontakta den som eldar, helst när störningen pågår så att denne kan bedöma vilka förhållanden som ger störningar och rätta till problemet. Har du redan kontaktat den som eldar och problemen fortsätter kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen.

  Ska du installera en ny panna eller braskamin?

  Endast typgodkända anläggningar får installeras. Vedpannor ska förses med ackumulatortank som lagrar energin från vedeldningen. Installationen ska anmälas till bygg- och miljönämnden.

  Dessutom ska anläggningen besiktas av behörig person, så innan installation måste du därför kontakta en auktoriserad sotare.