Fler webbplatser

Förnybar energi med vindkraft

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Kommunen har inga egna planer på att bygga vindkraft i kommunen, men vi har tagit fram en policy som visar var det kan finnas möjligheter för vindkraft.

  För att nå målet om 100 % förnybar el år 2040 behöver alla förnybara alternativ byggas ut. Vindkraften är idag utbyggd med hjälp av elcertifikaten till att kunna producera 17 TWh om året. Detta måste öka till 70 TWh för att nå målet till 2040 uppskattar branschorganisationen Svens vindenergi.

  I Hallstahammars kommun förekommer främst gårdsvindkraftsverk i storleken några kW. Anledningen är främst att det är dåliga förutsättningar för vindkraft i kommunen och länet. Det blåser lite och vi har mycket skog vilket kräver ytterligare höjd på verken.

  Om du är intresserad av att köpa andelar i vindkraftverk kan du få hjälp av Svensk vindenergi.