Fler webbplatser

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Befattning: Miljöstrateg
  Telefon: 0220-24168
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, föreningar och privatpersoner att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

  Lokala naturvårdssatsningens (LONA) logotyp

  Staten bidrar med hälften och kommunen med hälften

  LONA-bidraget är normalt hälften av den totala kostnaden för respektive projekt. I vissa LONA-projekt, exempelvis den så kallade Våtmarkssatsningen, kan upp till 90 procent av kostnaden finansieras av statliga bidrag.

  Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska få bidrag. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

  I Hallstahammars kommun har LONA nyttjats för ett antal projekt. Bland annat inrättades naturskolan Kvarnhagstorp med stöd av LONA-medel. Flera ytterligare projekt pågår.

  Vem kan söka LONA-bidrag?

  Olika lokala aktörer (till exempel föreningar eller privatpersoner) kan föreslå projekt. Det är kommunen som är ansvarig inför länsstyrelsen för att genomföra och redovisa LONA-projekt och därför måste alla projekt godkännas av kommunen i ansökningsprocessen. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.

  Mer information

  Vill du veta mer om lokala naturvårdsinsatser är du välkommen att kontakta kommunens miljöstrateg. Du kan också läsa mer på bland annat Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbplatser. Via Naturvårdsverkets databas kan du både se vilka pågående samt avslutade projekt som finns.