Fler webbplatser

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Lagen säger att kostnaderna för att installera, sköta och underhålla vatten- och avloppssystemet ska täckas av avgifterna som kommunen tar ut. Det är kommunfullmäktige i Hallstahammars kommun som beslutar om vatten- och avloppstaxan. På Mina vattensidor kan du se din avgift och lämna din vattenavläsning.

  Du som har din fastighet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar det som i vatten- och avloppstaxan kallas för brukningsavgift. Brukningsavgiften består av två delar.

  • En del är en fast avgift för årskostnaden för abonnemanget samt bostadsenhetsavgift. 
  • Den andra delen är rörlig och beror på hur mycket vatten du och övriga i hushållet använder.

  Avgiften är preliminär tills du registrerat din faktiska förbrukning

  Du betalar en preliminär avgift för vatten- och avloppsförbrukning fyra gånger per år. Vi debiterar mätaravgift och förbrukning 150 kbm/år fr o m uppsättning vid installation av mätare. Du kan välja mellan att få faktura per post, e-post, e-faktura eller betala via autogiro.

   

  En gång per år ska du läsa av din vattenmätare, samt fylla i och skicka in självavläsningskortet. Efter registrering justeras avgiften så den stämmer med din årliga förbrukning. Utebliven avläsning kan medföra för hög eller för låg preliminär debitering, därför är det viktigt att du läser av vattenmätaren när ditt avläsningskort kommer hem.

   

  Kan du av något skäl inte läsa av vattenmätaren själv, kontakta kundcenter på telefon 0220-240 00.

  Mina vattensidor är ett verktyg som bland annat kommer att hjälpa dig att ha god insyn i dina fakturor och din förbrukning. Du kan även göra din avläsning av vattenmätaren direkt. Se din förbrukning och gör avläsningen av din vattenmätare via länken nedan.

  Du loggar in med ditt personnummer och kundnummer (som du hittar på din faktura). Är ni två som delar på abonnemanget är det bara ett personnummer som går att använda vid inloggning. Fungerar inte det ena kan du prova med det andra.

  I vatten- och avloppsabonnemanget ingår:

  • kostnader för rening och distribution av dricksvatten
  • omhändertagande och rening av avloppsvatten
  • drift och skötsel av alla tillhörande vatten- och avloppsanläggningar (vattentorn, pumpstationer och rörledningar)
  • underhåll och service av kommunens vattenmätare
  • information, rådgivning och annan administration

  Förbrukningen för olika personer kan skilja stort, men ett riktvärde man har är att en person gör av med cirka 50 kubikmeter vatten per år. Räkneexemplet gäller en familj på 4 personer, som bor i villa och gör av med 200 kubikmeter vatten på ett år.

  • Fast avgift räknat på en "vanlig villavattenmätare"
   • Cirka 4 000 kronor inklusive moms
  • Rörlig avgift baserad på förbrukning
   • 25,04 kronor per kubikmeter vatten multiplicerat med 200 kubikmeter förbrukning ger en kostnad på cirka 5 000 kronor
  • Total årsavgift för schablonfamiljen blir 9 000 kronor inklusive moms

  Taxan för att ansluta nya fastigheter eller fastigheter som tidigare haft enskild vatten- och avloppsanläggning genomgår en justering som tar några år att genomföra. Utgångspunkten är att den som använder vattnet eller förorenar vatten ska betala för det. Anslutningsavgiften, som i kommunens vatten- och avloppstaxa kallas anläggningsavgift, är en engångs­avgift som bidrar till kostnaden för att bygga de lokala ledningsnäten.

   

  Vad det kostar för den enskilde fastighetsägaren beror bland annat på tomtens yta, hur många andra fastigheter som ingår i det så kallade verksamhetsområdet (närliggande fastigheter som ansluts samtidigt under ett vatten- och avlopps­projekt) och hur långt det nya vatten- och avloppsnätet behöver dras.

  Du som är fastighetsägare och ska sälja din fastighet ska göra en uppsägning eller flyttanmälan till Hallstahammars kommun. Detta gör du enklast genom att använda e-tjänsten här på kommunens webbplats.


  Har fastigheten en digital vattenmätare ska du göra en flyttanmälan en vecka innan ägarbytet ska ske. Du behöver inte läsa av din digitala vattenmätare, det gör tekniska förvaltningen


  Har fastigheten en mekanisk vattenmätare ska flyttanmälan med vattenmätaravläsning göras vid ägarbytet.