Fler webbplatser

Tidsplan för utbyggnad av vatten- och avloppsnät i Berg

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Namn: Annica Wijk
  Befattning: Avdelningschef för vatten och avlopp
  Telefon: 0220-24329
  E-post: annica.wijk@hallstahammar.se
  Besöksadress: Nibblegatan 19-21, Hallstahammar

  Länsstyrelsen fattade beslutet i september 2016 om att det kommunala vatten- och avloppsnätet måste bygga ut . I länsstyrelsens beslut slås fast att vi har fem år på oss att ordna med utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i delar av Berg från det att länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

  Utbyggt, klart och satt i drift till sommaren 2022

  Det finns en preliminär tidsplan, som kan komma att revideras under projektets gång:

  • Verksamhetsområdet beslutas i kommunfullmäktige – september 2019
  • Färdiga bygghandlingar för VA – 2021
  • Byggstart – 2021
  • Slutbesiktning – april 2022
  • Alla anslutna – juni 2022