Fler webbplatser

Corona - Hur du minskar smitt­spridning och vad du gör om du känner dig sjuk

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Det viktigast rådet för att minska spridningen av coronaviruset är att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Ännu ett viktigt råd är att tvätta händerna ofta och noga. På den här sidan får du fler tips och råd hur du kan minska risken att själv bli smittad och vad du kan göra för att undvika smitta andra.

  Känner du dig sjuk, och det gäller även om du bara känner dig lite sjuk med lindriga symtom, ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

  Känner du dig allmänpåverkad (alternativt mycket sjuk) ska du ringa 1177 eller till din vårdcentral för rådgivning.

  Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du testa dig för att få veta om du har covid-19. Provet kan bara ge svar på om du har covid-19 just nu, det visar inte om du tidigare har haft covid-19.


  Du måste logga in på 1177 – Vårdguiden och boka tid för egenprovtagning. Provtagningen är kostnadsfri. I e-tjänsten väljer du om du vill

  • åka till en drive‑in plats för egenprovtagning i egen bil,
  • hämta ut testkit på apotek via ombud eller
  • få testkitet levererat hem till dig.

  Har du inte tillgång till e-legitimation eller är i behov av extra vägledning kan du ringa för att få hjälp med att boka covid-19-test och få provsvar via telefon. Du når tjänsten via knappval 1 när du ringer till 1177.

   

  Om du har svåra symtom ska du istället ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral.

  Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.

  Känns det riktigt akut ska du ringa 112.

  Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårds­personalen och andra patienter.

  • Var allmänt mer återhållsam med att träffa människor när det är möjligt. Håll gärna en meters avstånd till andra människor och undvik nära kontakt (minst två meters avstånd) med synligt förkylda eller hostande människor.
  • Du som är äldre bör i ännu högre utsträckning begränsa dina sociala kontakter.
  • Tänk på att hålla avstånd när du går och handlar och om du till exempel går ut och äter eller fikar.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
  • Överväg att mötas och träffas på andra sätt än genom fysiska möten – ring, chatta eller ha videosamatal både privat och på jobbet.
  • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
  • Håll avstånd när du reser med allmänna färdmedel som buss och tåg.
  • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
  • Res bara om det är nödvändigt.

  Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil. Undvik trängsel och håll avstånd.

  Det allmänna rådet om munskydd är sedan 1 juli 2021 borttaget. Undvik trängsel och håll avstånd.

  1. Tvätta händerna ofta
   Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, och även direkt efter att du åkt buss eller tåg. Tvätta också händerna före matlagning och måltid samt efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  2. Hosta och nys i armvecket
   När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
  3. Undvik att röra ögon, näsa och mun
   Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  Smittspårning innebär att den smittade (eller vårdnadshavaren) behöver informera personer som kan tänkas ha blivit smittade om risken för smitta. Förskola, skola, arbetsplatser och föreningsliv, samt även smitt­skydds­enheten i Region Västmanland kan vid behov hjälpa till. Observera att du aldrig ska berätta för andra vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.


  Alla som har bekräftad covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldiga att medverka i smittspårning.

  Bild som visar hur du ska agera för att skydda dig själv och andra från smittspridning