Fler webbplatser

Så här arbetar vi med smittskydd i våra vård- och omsorgsboenden

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Vi har fått frågor om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning på våra boenden, och hur vi arbetar om någon som bor hos oss skulle få covid-19. Vi tycker det är viktigt att du som anhörig känner till våra rutiner, och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter, särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående.

  Vi har från första början valt att ha samma restriktioner för våra anställda som Region Västmanland har för de som arbetar inom sjukvården. Vi har också haft stor hjälp av smittskyddet hos regionen, som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom både vård- och omsorgsboenden och hemtjänst/hemsjukvård.

  Det som är viktigast är att vara uppmärksam på minsta symtom, både hos personal och de som bor hos oss.

  Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de omedelbart sjukskriva sig och gå hem. Man ska vara hemma tills man är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

  Det här händer om vi misstänker smitta eller får covid‑19 bekräftad

  Om någon av de som bor hos oss visar symtom (främst feber eller luftvägssymtom men också magkänningar som kräkningar, diarré eller lös avföring eller annat akut infektionssymtom) skärmar vi av den personen från andra på boendet. Det betyder att personen:

  • isoleras i sitt rum eller lägenhet,
  • får sina måltider serverade på rummet och
  • att hen inte utnyttjar gemensamma utrymmen som exempelvis dagrum.

  Vi använder skyddskläder och handskar för att inte sprida smitta, och bär ansiktsvisir vid alla moment som kräver närkontakt (närmare än en meter). Vi konsulterar läkare för att se om det behöver tas ett prov för att reda ut om det är covid-19 eller något annat.

  Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera risken för smittspridning isoleras också alla andra som bor på samma avdelning (som delar gemensamma utrymmen som mat- eller dagrum) i sina respektive rum eller lägenheter. Detta sker även om de personerna är helt symtomfria. Personalen använder också ansiktsvisir vid omvårdnadsmoment som kräver nära personkontakt även på symtomfria vårdtagare.

  Den förhöjda skyddsnivån med isolering av symtomfria personer kvarstår under 14 dagar och hävs därefter om inte fler insjuknat och smittspridning skett.

  I möjligaste mån separerar vi också personal som arbetar med smittade och personal som arbetar med osmittade personer, så att de inte rör sig mellan grupperna.

  Du som när­stående blir kontaktad och får information

  Om någon som bor hos oss visar symtom är vår rutin att ansvarig chef eller sjuksköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon och berättar att vi tagit ett prov för covid‑19. Du ska ha möjlighet att ställa frågor, och du ska få information om när du kan förvänta dig ett provsvar. Vi kommer därefter att kontakta dig igen och berätta om resultatet av provtagningen när det kommit. Även då har du givetvis möjlighet att ställa frågor.

  Vi kontaktar också anhöriga till personer på samma våning, avdelning eller i samma gruppbostad för att berätta om situationen och att den anhörige (trots att denne är symtomfri) har isolerats som en extra skyddsåtgärd.

  Vad får vi berätta?

  Vi är bundna av sekretess, och kommer inte kunna säga mycket alls till den som inte är anhörig till en person som är smittad.

  Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om. Vi kommer inte kunna säga på vilket boende fallen upptäckts, eftersom vi inte får bryta mot patient­sekretessen.

  Det kommer innebära att du som har en närstående som bor i samma hus, men som inte berörs av några extra skydds­åtgärder, inte kommer få någon information från oss. Det vi vill att ni ska känna er trygga i är att vi fortsätter arbeta med smittskydd, och att ni kan vara säkra på att vi kontaktar er om just er närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19.

  Håll kontakten och var källkritisk

  Besöksförbud råder sedan en tid tillbaka på våra boenden, och det fortsätter gälla tills vidare. Det kan vara tufft att inte få ses fysiskt. Vi vill dock uppmuntra till att hålla kontakten på andra sätt, och vi hjälper gärna till med samtal, videosamtal eller om du vill lämna fysiska brev eller paket. Du som anhörig är viktig för din närståendes hälsa, och vi längtar alla till vi kan häva förbudet.

  Det florerar också lätt rykten i dessa tider. Vi svarar gärna på alla frågor ni har. Om ni hör något som vi inte gått ut med i kommunens officiella kanaler – var källkritisk och hör gärna av dig till enhetschefen för att få svar på dina frågor.

  Vi uppdaterar här på webben kring de åtgärder som vi sätter in i kampen mot covid-19.