Fler webbplatser

Corona - Information till föreningar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Till följd av spridningen av coronaviruset har föreningar i Hallstahammars kommun drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om minskade intäkter. Sveriges regering har presenterat stödåtgärder riktade till föreningslivet som föreningar kan söka. Även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta.

  De kommunala idrottshallarna, Vallmobadet, ishallen, boulehallen och mötesrum i olika lokaler håller öppet för uthyrning till föreningar i Hallstahammars kommun med verksamhet för barn födda 2005 och senare.

   

  För övrig verksamhet är är lokaler och anläggningar fortfarande stängda.

  Ja. Trollebo IP och konstgräsplan är öppen både för barn- och ungdomsverksamhet samt även för uthyrning till föreningar i Hallstahammars kommun med verksamhet för alla åldrar.

  Den som bedriver verksamhet (ni som hyresgäster) i gym- och sportanläggningar samt badhus har skyldighet att uppfylla vissa punkter för att kunna bedriva verksamheten.

   

  Först ska det maximala antalet personer som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler, beräknas, dokumenteras samt tydligt skyltas upp. Dokumentation som visar hur beräkningen gjorts måste också finnas. Detta ansvarar Hallstahammars kommun för att göra.

   

  Ni som bedriver verksamhet ansvarar för att:

  • säkerställa att maxantalet inte överskrids,
  • informera era besökare och kunder om hur smittspridning kan undvikas,
  • erbjuda era besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
  • följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna samt
  • hålla er informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

  Alla dessa åtgärder ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

   

  Som tidigare gäller att omklädningsrum och duschar är stängda. Byt om och duscha hemma. Precis som tidigare städar också varje hyresgäst efter sig enligt skyltning i lokalen. Om hyresgästen innan dig inte har städat, meddelar du detta genast till foreningsbyran@hallstahammar.se. Misskötsel kan leda till avstängning och böter.

  Det är viktigt att göra en så kallad smittspårning när någon konstaterats smittad med covid -19. Du som till exempel är ledare för någon föreningsaktivitet kan behöva hjälpa till (kanske tillsammans med den smittade själv, hens föräldrar eller smitt­skydds­enheten i Region Västmanland) att informera övriga i laget eller bland de som deltar i aktiviteter om att det finns en risk att fler blivit utsatta för smitta. Observera att du aldrig ska berätta för andra vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat verksamheter som hyr ut lokaler för privata sammankomster (till exempel festlokaler som hyrs ut, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt föreningslokaler).

  I den så kallade pandemilagen (tillfällig covid-19-lag), som började gälla 10 januari 2021, finns regler för att förebygga smittspridning i olika verksamheter. Lagstiftningen omfattar bland annat arrangemang som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  Organisationer som har blivit påverkade ekonomiskt negativt till följd av pandemiutbrottet covid-19 kan ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan även ges för ökade kostnader till följd av covid-19. Stödet och gäller perioden 1 mars-31 december 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer.


  Organisationer som kan ansöka om stöd ska:

  • vara en registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun.
  • uppbära verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun.
  • Ansök om stödet via e-tjänst
   Firmatecknaren för organisationen behöver ha ett bank-id eller mobilt bank-id för att kunna skriva under ansökan digitalt.

  Sista ansökningsdag är 6 november 2020.


  Den organisation som blivit beviljad stöd ska redovisa hur stödet använts i sin årsredovisning.

  Exempel på hur uppställningen för att visa uteblivna intäkter i föreningen kan se ut.

  Tabellen visar exempel på hur uppställningen för att visa uteblivna intäkter eller ökade kostnader i föreningen kan se ut.

  Intäkter

  Utfall 2019

  Budget 2020

  Utfall 2020

  Prognos 2020

  Kommentar

  Entréavgifter

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Kiosk

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Xxxx


  Xxxx


  Summa  Exempel på hur uppställningen för att visa ökade kostnader i föreningen kan se ut.

  Tabellen visar exempel på hur uppställningen för att visa uteblivna intäkter eller ökade kostnader i föreningen kan se ut.

  Kostnader

  Utfall 2019

  Budget 2020

  Utfall 2020

  Prognos 2020

  Kommentar

  Lokalhyra

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Utrustning

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Städning

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Xxxx


  Summa


  (Enklast använder ni ett exceldokument för att redoviosa den ekonomiska situationen)

  Regeringen har beslutat om ett stödpaket för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och kvartal 4) 2020.

  Regeringen har också beslutat om ett stödpaket som ska gå till kulturen för kompensation för bland annat inställda och framskjutna evenemang.