Fler webbplatser

Corona - Information till föreningar

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Till följd av spridningen av coronaviruset har föreningar i Hallstahammars kommun drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om minskade intäkter. Sveriges regering har presenterat stödåtgärder riktade till föreningslivet som föreningar kan söka. Även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta.

Det är viktigt att göra en så kallad smittspårning när någon konstaterats smittad med covid -19. Du som till exempel är ledare för någon föreningsaktivitet kan behöva hjälpa till (kanske tillsammans med den smittade själv, hens föräldrar eller smitt­skydds­enheten i Region Västmanland) att informera övriga i laget eller bland de som delatr i aktiviteter om att det finns en risk att fler blivit utsatta för smitta. Observera att du aldrig ska berätta för andra vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

Organisationer som har blivit påverkade ekonomiskt negativt till följd av covid-19 kan ansöka om ett tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet ges för uteblivna intäkter till följd av covid-19 och gäller perioden 1 mars-31 augusti 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer.


Organisationer som kan ansöka om stöd ska:

  • vara en registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun.
  • uppbära verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun.
  • Ansök om stödet via e-tjänst (kräver e-legitimation)
    Firmatecknaren för organisationen behöver ha ett Bank-ID/Mobilt Bank ID för att kunna skriva under ansökan digitalt.

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2020. Den organisation som blivit beviljad stöd ska redovisa hur stödet använts i sin årsredovisning.