Fler webbplatser

Corona - Information till föreningar

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  Till följd av spridningen av coronaviruset har föreningar i Hallstahammars kommun drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om minskade intäkter. Sveriges regering har presenterat stödåtgärder riktade till föreningslivet som föreningar kan söka. Även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta.

  Det är viktigt att göra en så kallad smittspårning när någon konstaterats smittad med covid -19. Du som till exempel är ledare för någon föreningsaktivitet kan behöva hjälpa till (kanske tillsammans med den smittade själv, hens föräldrar eller smitt­skydds­enheten i Region Västmanland) att informera övriga i laget eller bland de som deltar i aktiviteter om att det finns en risk att fler blivit utsatta för smitta. Observera att du aldrig ska berätta för andra vem som har covid-19 om du inte har fått personens tillåtelse.

  Organisationer som har blivit påverkade ekonomiskt negativt till följd av pandemiutbrottet covid-19 kan ansöka om tillfälligt ekonomiskt stöd från kommunen. Stödet ges i första hand för uteblivna intäkter men kan även ges för ökade kostnader till följd av covid-19. Stödet och gäller perioden 1 mars-31 december 2020. I första hand kommer stödet att prioritera barn- och ungdomsorganisationer.


  Organisationer som kan ansöka om stöd ska:

  • vara en registrerad ideell förening, ekonomisk förening eller stiftelse i Hallstahammars kommun.
  • uppbära verksamhetsstöd eller bidrag från Hallstahammars kommun.
  • Ansök om stödet via e-tjänst
   Firmatecknaren för organisationen behöver ha ett bank-id eller mobilt bank-id för att kunna skriva under ansökan digitalt.

  Sista ansökningsdag är 6 november 2020.


  Den organisation som blivit beviljad stöd ska redovisa hur stödet använts i sin årsredovisning.

  Exempel på hur uppställningen för att visa uteblivna intäkter i föreningen kan se ut.

  Tabellen visar exempel på hur uppställningen för att visa uteblivna intäkter eller ökade kostnader i föreningen kan se ut.

  Intäkter

  Utfall 2019

  Budget 2020

  Utfall 2020

  Prognos 2020

  Kommentar

  Entréavgifter

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Kiosk

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Xxxx


  Xxxx


  Summa  Exempel på hur uppställningen för att visa ökade kostnader i föreningen kan se ut.

  Tabellen visar exempel på hur uppställningen för att visa uteblivna intäkter eller ökade kostnader i föreningen kan se ut.

  Kostnader

  Utfall 2019

  Budget 2020

  Utfall 2020

  Prognos 2020

  Kommentar

  Lokalhyra

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Utrustning

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Städning

  xx kr

  xx kr

  xx kr

  xx kr


  Xxxx


  Summa


  (Enklast använder ni ett exceldokument för att redoviosa den ekonomiska situationen)

  Regeringen har beslutat om ett stödpaket för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och kvartal 4) 2020.

  Regeringen har också beslutat om ett stödpaket som ska gå till kulturen för kompensation för bland annat inställda och framskjutna evenemang.