Fler webbplatser

Hur du minskar smitt­spridning och vad du gör om du känner dig sjuk

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Det viktigast rådet för att minska spridningen av coronaviruset är att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Ännu ett viktigt råd är att tvätta händerna ofta och noga. På den här sidan får du fler tips och råd hur du kan minska risken att både själv bli smittad och att du ska smitta andra.

Stanna hemma om du känner sjukdoms­symtom

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma tills du är symtomfri och därefter ytterligare två dagar. Detta är extra viktigt om du jobbar inom vård eller omsorg!

Känner du dig allmänpåverkad (alternativt mycket sjuk) ska du ringa 1177 eller till din vårdcentral för rådgivning.

Gör ett självskattningstest

Region Stockholm har tagit fram ett digitalt frågeformulär (ett självskattningstest). Syftet med självskattningen är att ge svar på om du behöver kontakta sjukvården eller om du kan ta hand om dig själv hemma. 

Observera! Vid akuta tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.

Ring vårdcentralen, 1177 eller 112 om du blir riktigt dålig

Om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär, även när du vilar, bör du genast kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning.

Känns det riktigt akut ska du ringa 112.

Åk inte direkt till vårdcentral eller sjukhus

Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det beror på risken för smittspridning och det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. Om du besöker sjukvården är risken stor att du sprider smittan vidare till både hälso- och sjukvårds­personalen och andra patienter.

Håll avstånd och undvik att samlas många på en gång

 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum
 • Överväg att mötas och träffas på andra sätt än genom fysiska möten – ring, chatta eller ha videosamatal både privat och på jobbet.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd när du reser med allmänna färdmedel som buss och tåg.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt.

Fler råd för att minska smitt­spridning

 1. Tvätta händerna ofta
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, och även direkt efter att du åkt buss eller tåg. Tvätta också händerna före matlagning och måltid samt efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 2. Hosta och nys i armvecket
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 3. Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
Bild som visar hur du ska agera för att skydda dig själv och andra från smittspridning