Fler webbplatser

Information som gäller skola och utbildning

Telefon: 0220-24000
E-post: kundcenter@hallstahammar.se
Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

Öppettider i kundcenter
1 sept - 31 maj (vintertid)
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

1 juni - 31 augusti (sommartid)
Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00

Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

Vi får en del frågor från föräldrar och vårdnadshavare hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av coronaviruset. Grundbudskapet är att Hallstahammars kommun följer myndigheternas rekommendationer.

Är skolorna i kommunen öppna?

De kommunala grundskolorna och grundsärskolan i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt. Även gymnasiesärskolan i Västerås (där särskoleeleverna från Hallstahammar går) bedriver undervisning som vanligt.

När det gäller gymnasiet, komvux och sfi så bedrivs undervisningen på distans.

Är förskolorna i kommunen öppna?

De kommunala förskolorna i Hallstahammars kommun håller öppet som vanligt. Om ditt barn går på en fristående förskola får du vända dig direkt till den verksamheten för information.

När ska mitt barn stanna hemma från förskola eller skola?

  • Friska och symtomfria barn förväntas gå till förskola och skola som vanligt. Observera att skolplikt råder. Det gäller vare sig du nyligen varit utomlands eller inte.
  • Om ditt barn har sjukdomssymtom (och det gäller även lindriga symtom) ska barnet sjukanmälas och vara hemma från förskola och skola.
  • När barnet varit symtomfritt i två dagar kan hen gå tillbaka till förskola och skola.

Jag som vårdnadshavare är sjuk. Får mitt barn gå till förskolan eller skolan?

  • Barnet får gå till förskolan om hen är symtomfri och frisk. (För barn i förskolan kan du alltid välja att låta barnet vara hemma med dig utifrån hur din sjukdomsbild ser ut.)
  • Barnet ska gå till skolan (då skolplikt råder) om hen är symtomfri och frisk.
  • Observera att om du känner dig det minsta sjuk när du kommer till förskolan eller skolan för att lämna eller hämta ditt barn ska du inte gå inomhus. Ring förskolan istället så kan du och personalen sköta lämning och hämtning på ett säkert sätt så att smittspridning undviks.

Kommer jag kunna börja skola in mitt barn i förskolan som planerat?

Vår verksamhet fortsätter som vanligt om inte myndigheterna kommer med nya direktiv. Ta gärna direktkontakt med den förskola som ditt barn ska skolas in på när det börjar närma sig inskolningsdatum.

Kommer nationella prov att genomföras?

Nej. Skolverket har beslutat att årets alla nationella prov ställs in.

Kommer förskolorna och skolorna i kommunen att stänga?

Hallstahammars kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer. Att generellt stänga förskolor och grundskolor är idag inte aktuellt. Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder olika scenarier för att vara beredd om det blir aktuellt med stängning. Bland annat planerar man för hur vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet ska kunna få omsorg för sina barn.

Jag går sista året på gymnasiet, kommer jag kunna ta min examen i år?

Skolverket, Regeringen och alla Sveriges kommuner kommer att göra allt för att gymnasieelever ska kunna få sina slutbetyg och ta sin examen.