Fler webbplatser

Lekplatser

  Telefon: 0220-24000
  E-post: kundcenter@hallstahammar.se
  Besöksadress: Norra Prästgårdsgatan 1, Hallstahammar

  Postadress: Hallstahammars kommun, 734 80 Hallstahammar

  Öppettider i kundcenter
  1 sept - 31 maj (vintertid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.30
  Fredag 08.00-16.00

  1 juni - 31 augusti (sommartid)
  Måndag-torsdag 08.00-16.00
  Fredag 08.00-15.00

  Kundcenter har kvällsöppet för besök till klockan 20.00 vid kommunfullmäktiges sammanträden.

  Observera att i anslutning till vissa helgdagar kan kundcenter stänga tidigare.

  I Hallstahammars kommun finns en mängd lekplatser, från Strömsholm i söder till Duvhällarna i norr. På lekplatserna kan alla leka i roliga, varierande och utmanande miljöer. Lekplatsen är också en bra mötesplats – här kan du få nya kompisar, träffa grannar och andra leksugna besökare.

  Agnesdalsgatans lekplats, Hallstahammar

  Här på kommunens webbplats presenterar vi de allmänna lekplatser som kommunens gatu- och parkavdelning ansvarar för. Runt om i kommunen finns fler lekplatser som du också kan besöka, men de sköts av andra aktörer, som exempelvis det kommunala bostadsbolaget Hallstahem.

  Lekplatser i Hallstahammar

  Agnesdalsgatans lekplats i området Näs i Hallstahammar är en mindre lekplats med gungor och rutschkana.

   

  Denna lekplats kommer att avvecklas och tas bort under 2024 då en större, mer utrustad och tillgänglighetsanpassad lekplats finns i området Näs, på Usterstavägen.

  Alvgatans lekplats på Duvhällarna i norra Hallstahammar ligger fint inbäddad i en skogsglänta. Du tar dig till lekplatsen via en asfalterad cykelväg. Själva lekplatsen har grus- och sandunderlag och plattsättning runt något lekredskap. På lek­platsen finns ett litet "lusthus" där du kan sitta på bänkar skyddad av ett tak.

  Blåklintsvägens lekplats på Östra Nibble i Hallstahammar är en populär lekplats. Bland annat utnyttjar Nibble­skolans fritids­hem och Trollsländans förskola ofta lekplatsen för utomhusaktiviteter. Lek­platsen ligger lätt tillgänglig i anslutning till bostadsområde och du tar dig dit via asfalterade gång- och cykelvägar.

   

  På lekplatsen finns lekredskap anpassade för barn från 1 års ålder upp till 12-årsåldern. Marken runt lekredskapen består av fin sand, och det finns gräsytor och buskage runt lekplatsen. Även asfalterade ytor finns, där du bland annat kan kasta boll mot en basket­­korg.

   

  Lekplatsen har flera bänkar samt bord att sitta vid.

  Centrumlekplatsen vid Thore Skogmans plats på Vegagatan i Hallstahammar skiljer sig lite mot andra lekplatser i kommunen då lekredskapen är byggda i massivt trä, och har ett mer "naturligt utseende". Hela lekplatsen ligger på fint sandunderlag. Den stora lekställningen är tänkt för de lite äldre barnen (5-12 år) och det finns även exempelvis en storgunga där barn från ett års ålder kan gunga.

  Dalbyvägens lekplats, centralt i Hallsta­hammar ligger fint inbäddad bland träd och buskar, som ger skön skugga en solig dag. Det är en av de mindre lek­platserna, anpassad för barn i åldrarna 3-12 år. Lekplatsområdet har grusade gångar, och runt lekredskapen ligger fin sand.

   

  I solläge finns fasta sittgrupper bestående av stolar och bord.

  Gröndalsvägens lekplats i området Gröndal/Lustigkulla, i norra Hallsta­hammar är en mindre lekplats med sandlåda, gungor och några mindre gungredskap. Mark­ytan består av fin sand och gräs. Uppvuxna träd och buskage ramar in och erbjuder skugga.

   

  I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs att denna lekplats ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Tidsplan inte bestämd.

  Götgatans lekplats i närheten av idrotts­platsen Hallstahem Arena, i området Trolle­bo i Hallstahammar är en väl­utrustad lekplats, med många lek­redskap. Lekplatsen är anpassad och riktar sig till barn i åldrarna 3-12 år.

   

  Lekplatsen har ett soligt läge och är lätt tillgänglig, med asfalterade gångar och fin sand runt lekredskapen.

  Hanstäppevägens lekplats ligger lite undan­skymd i ett villaområde centralt i Hallstahammar. Här finns både sol och skugga. På lekplatsen finns bland annat gungor och ett större klätterredskap. Du kan också slå dig ner i en hammock och gunga dig till ro, eller duka upp en fika­korg på det fasta bordet och bänkarna på gräsmattan.

   

  Lekplatsområdet består av grusade gångar samt gräsytor och runt lek­redskapen ligger antingen en platt­sättning av sviktande gummi eller fin sand. Lekplatsen är anpassad och riktar sig till barn i åldrarna 3-12 år.

  På Idunsvägens lekplats på Fredhems­området i Hallstahammar finns något att leka med för de flesta då lek­platsen är anpassad och riktar sig till barn i åldrarna 1-12 år. Även om lek­platsen till ytan inte är så stor finns lekredskap för både yngre och äldre barn. För de allra minsta finns sandlådor i olika nivå och klätterhuset kan utmana de större barnen. Runt lekredskapen ligger antingen en platt­sättning av sviktande gummi eller fin sand.

   

  Lekplatsen har både ett soligt läge och skuggiga partier där du kan slå dig ner på bänkar eller vid fasta bord.

  Rubingatans lekplats på Duvhällarna i norra Hallstahammar ligger fint inbäddad i en skogsglänta. Du tar dig till lekplatsen via en asfalterad cykelväg. Själva lek­platsen består av gräsytor, grusgång och en liten asfalterad plan för bollspel. Runt lekredskapen finns fin sand. Fasta bänkar och bord finns utplacerade.

   

  I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs att denna lekplats ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Tidsplan inte bestämd.

  Slånbärsvägens lekplats på Tunaområdet i Hallstahammar är en välutrustad lek­plats, med många lekredskap. Lek­platesn är anpassad och riktar sig till barn i åldrarna 3-12 år. Strax söder om lek­platsen finns en gräsplan med två fotbolls­mål.

   

  Lekplatsen har ett soligt läge och är lätt tillgänglig, med asfalterade ytor och fin sand runt lekredskapen.

  Usterstavägens lekplats i området Näs i Hallstahammar är en av kommunens större lekplatser, anpassad för barn i åldrarna 1-12 år. Här finns lekredskap för både yngre och äldre barn. För de allra minsta finns sandlådor i olika nivå, med en solskyddande takduk över.

   

  Du kan röra dig runt lekplatsområdet på grusade gångar och runt lekredskapen ligger antingen en plattsättning av sviktande gummi eller fin sand.

   

  Usterstavägens lekplats har en iordning­ställd grillplats med ved, och precis intill ligger också en kulle perfekt för pulkaåkning på vintern.

  Lekplatsen vid Vallaregatan i Hallsta­hammar är egentligen två lek­platser, placerade en bit ifrån varandra på allmänningen strax öster om förskolan Jan Pers backe. Den ena delen av lek­platsen är tänkt för lite äldre barn, anpassad för åldrarna 5-12 år. Den andra delen har lekredskap anpassade för något yngre barn (från 3 års ålder).

   

  Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad, bland annat finns ramp till "aktivitets­huset" och "dubbelgunga" där både en vuxen och ett barn kan gunga till­sammans. Runt lekredskapen finns antingen konst­gräs­matta eller flis­underlag.

  Vitsippevägens lekplats i östra delen av Hallstahammar är en mindre lekplats med gungor och sandlåda.

   

  Framtiden för denna lekplats är ännu inte bestämd. I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs avveckling, men detta är under omprövning.

  Åsvägens lekplats i området Lustigkulla, i norra Hallstahammar ligger inbäddad i en barr- och lövskogsglänta. I dagsläget tar du dig fram till lekplatsen nerför en liten stig. Mark­en runt lekredskapen består av sand.

   

  I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs att denna lekplats ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Tidsplan inte bestämd.

  Lekplatser i Kolbäck, Sörstafors, Mölntorp och Strömshom

  Målarvägens lekplats i området Herr­skogen i Strömsholm är en mindre lek­plats med gungor, klätterställning och några mindre gungredskap. Mark­ytan består av fin sand och gräs. Strax utanför lekplatsen finns en gräsplan med två fotbollsmål.

   

  I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs att denna lekplats ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Tidsplan inte bestämd.

  Den lite mindre lekplatsen på Patron­vägen i Kyrkbyområdet i Kolbäck har lekredskap för barn i åldrarna 1-12 år.

   

  Lekplatsområdet består av gräsytor och runt lekredskapen ligger fin sand.

  Ribbholmsslingans lekplats i Mölntorp har ett soligt och öppet läge. Lek­plats­området består av gräsytor samt en asfalterad yta med sittplatser och ett bollplank. Runt lekredskapen ligger fin sand.

   

  Framtiden för denna lekplats är ännu inte bestämd. I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs avveckling, men detta är under omprövning.

  Ryttarvägens lekplats i området Herr­skogen i Strömsholm är en väl ut­rustad lekplats som ligger fint inbäddad bland träd och buskar. Lekplatsen har lek­redskap anpassade för barn i åldrarna 1-12 år. Marken på lekplatsområdet betår av grus, gräsytor och sand.

  Lekplatsen i Sörstafors ligger idylliskt mellan villorna på Södra Idrottsvägen och Oxbacksvägen. Du tar dig till lekplatsen via Granvägen, som är avstängd för motor­trafik.

   

  Lekplats i Sörstafors har gott om lek­redskap och är anpassad för barn mellan 1 och 12 år. I lekplatsens södra ände finns en gräsplan med två fotbolls­mål.

   

  Lekplatsen har en blandning av gräs och fin sand runt lekredskapen och där­emellan finns grusade gångar. Stora granar ger skugga och det finns både bänkar och bord utplacerade.

  Södra Ängsvägens lekplats på Vänsta­området, i Kolbäck är en mindre lekplats med sandlåda, gungor och klätter­ställning med rutschkana. Mark­ytan består av fin sand och gräs.

   

  I lekplatsutredningen som gjordes 2017 föreslogs att denna lekplats ska rustas upp och tillgänglighetsanpassas. Tidsplan inte bestämd.

  Lekplatsen vid Tingshusgatan i Kolbäck rustades upp och återinvigdes under hösten 2023. Lekplatsen har lekredskap anpassade för barn i hela åldersspannet 1-12 år och är tillgänglighetsanpassad. Under­laget runt lekredskapen är antingen gummi­matta eller sand.

  Vallmogatans lekplats i Kolbäck ligger lätt tillgänglig mellan husen i villaområdet nära både Vallmobadet och förskolan Lärkan. Lekplatsen har lekredskap anpassade för barn i åldersspannet 3-12 år. Underlaget runt lekredskapen är fin sand.

  Skötsel och felanmälan

  Det är kommunens gatu- och parkavdelning som ansvarar för skötsel och säkerhet på de allmänna lekplatser som finns i kommunen. Alla kommunala lekplatser kontrolleras, besiktas och godkänns årligen.

  Skulle du upptäcka att något är trasigt eller inte fungerar på en lekplats är vi tacksamma om du felanmäler detta. Dokumentera och skicka gärna med foto på det som gått sönder.

  Observera att rökning är förbjuden på alla lekplatser.