Fler webbplatser
Barn och utbildning

Vill du ge en gåva vid terminsavslutning i förskola/skola?

Vill du ge en gåva till en lärare eller annan medarbetare inom förskola/skola i samband med avslutningen? Tänk då på att gåvor från enskilda elever/barn som huvudregel inte får tas emot. Samlar en grupp eller klass gemensamt in till en gåva får den tas emot om den saknar större ekonomiskt värde, som exempelvis en blomma eller choklad. Det är aldrig tillåtet för våra medarbetare att ta emot pengar eller presentkort.