Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Vad gör kommunen för att spara energi?

Om samhällets totala elförbrukning ska minska behöver alla hjälpas åt att spara el. Hallstahammars kommun bidrar genom att släcka delar av belysningen på vissa vägsträckor samt att sätta timer på delar av julbelysningen.

Kommunen har valt ut ett antal sträckor där det går att släcka delar av belysningen utan att säkerheten och tryggheten försämras:

  1. På gång- och cykelvägen vid väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck är var tredje belysningsstolpe släckt.
  2. På Bergslagsvägen mellan Sörkvarnsvägen och Slängarbacken är var tredje belysningsstolpe släckt.
  3. På Brånstaleden, både vägen och delar av gång- och cykelvägen, lyser enbart var tredje belysningsstolpe.

Varför har vi valt dessa sträckor?

De sträckor som valts ut har modern belysning som går att styra. Kommunens övriga gatubelysning har inte samma möjligheter eftersom den är seriekopplad och då går det inte att släcka enstaka lampor. I tätorterna är gatubelysningen viktig för tryggheten och därför släcks ingen belysning där.

Kommunen har sedan tidigare bytt ut mycket av gatubelysningen mot mer energieffektiv LED-belysning. Det har även varit möjligt att säkra ner flera belysningsanläggningar vilket också har inneburit minskad kostnad. (Säkra ner betyder att byta till en mindre säkring.) Det finns dessutom ett åtgärdsförslag om att byta ut resterande äldre gatubelysning kring centrum i Hallstahammar, en åtgärd skulle innebära årliga besparingar på nära 200 000 kronor.

Energieffektiv julbelysning

Inför första advent sätts julbelysningen upp i Hallstahammar och Kolbäck. Stjärnor, upplysta träd och ljusbollar lyser med energisnåla LED-lampor och kommer att sättas upp precis som vanligt.

De lysande djuren och belysningen som förvandlar flaggstänger till granar har också LED-lampor men dessa kommer bara att lysa under tiderna 06.00-09.00 och 15.30-22.30. Dessa styrs med timers.

En tänd och en släckt gatulampa