Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

"Soptippen" på Duvhällarna stängs för gott

Det är inte längre möjligt att lämna avfall på deponin norr om Duvhällarna då den är stängd. Marken förbereds i stället för att bli ett rekreationsområde.

Deponi för schaktmassor

Deponin norr om Duvhällarna har historiskt använts för hushållsavfall och i modern tid för schaktmassor. Nu när verksamheten har avslutats ska hela området täckas med jordmassor och förberedas för att bli ett rekreationsområde.

Arbetet pågår under hela 2023

Arbetet med att sluttäcka deponin är igång och under sommaren och hösten kommer det att ske transporter och modellering av massor. Sluttäckningsarbetet kommer att pågå under resterande delen av år 2023.

För ytterligare information kontakta Hallstahammars kommun på telefon 0220‑240 00 eller via kundcenter@hallstahammar.se