Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

"Soptippen" på Duvhällarna stängs för gott

Det är inte längre möjligt att lämna avfall på deponin norr om Duvhällarna då den är stängd. Marken kommer i stället att förberedas för att bli ett rekreationsområde.

Deponi för schaktmassor

Deponin norr om Duvhällarna har historiskt använts för hushållsavfall och i modern tid för schaktmassor. Nu när verksamheten avslutas ska hela området sluttäckas, för att förhindra all framtida lämning av avfall i området.

Sluttäckning innebär att deponin, det vill säga avfallet, formas och täcks över med rena schaktmassor.

Första delen klar till sommaren

Arbetet med att sluttäcka deponin är igång och under vintern och våren kommer det att ske avverkning av träd, flisning av ris och grenar samt transporter och modellering av massorna. Sluttäckningsarbetet beräknas vara klart till sommaren 2023.

För ytterligare information kontakta Hallstahammars kommun på telefon 0220 – 240 00 eller via kundcenter@hallstahammar.se