Fler webbplatser
Boende, miljö och trafik

Uppdatering kring eldning av trädgårdsavfall

Inom detaljplanelagt område får du elda park- och trädgårdsavfall mellan 1 oktober och 30 april. Det innebär att du kan tända valborgsmässoelden så som planerat. Utanför detaljplanelagt område finns inga datumregleringar, vilket innebär att du får elda park- och trädgårdsavfall om det inte innebär risk för brandfara eller medför olägenhet för grannar. Det är fortsatt förbjudet att elda annan typ av avfall.

Barn i närheten av en majbrasa

Efter den senaste utvecklingen kring den nya avfallsförordningen om eldning av trädgårds­avfall väljer Hallstahammars kommun nu att ändra sin ursprungliga ståndpunkt i avvaktan på regeringens utlovade förtydligande av lagstiftningen.

Förändringarna i avfallsförordningen om eldning av trädgårdsavfall har väckt många frågor och diskussioner runt om i landet. Efter att inledningsvis ha valt att tillämpa en strikt tolkning av förordningen har kommunen tagit emot en stor mängd frågor från oroliga medborgare.

Hallstahammars kommun, genom bygg- och miljönämndens ordförande, uttalar att man inte gör några omedelbara förändringar i riktlinjerna för eldning av trädgårdsavfall.

Vad innebär det här?

Enligt de tidigare lokala föreskrifterna går det bra att elda park- och trädgårdsavfall inom detaljplanelagt område mellan 1 oktober och 30 april. Utanför detaljplanelagt område finns inga regleringar. Eldning får endast ske om det inte innebär risk för brandfara eller medför olägenhet för grannar. Det är fortsatt förbjudet att elda annan typ av avfall.

Behövs tillstånd för att anordna valborgseld?

Hallstahammars kommun har tidigare gått ut med informationen om att eldning på valborg är tillåtet under förutsättning att det kan ske utan risk för brand eller risk för olägenhet för grannarna. För offentliga majbrasor krävs tillstånd av Polisen.