Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Stöd till närings­livet i Hallsta­hammars kommun

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Hallstahammar drabbats hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och oron är stor vad det kommer att leda till. Sveriges regering har de senaste dagarna presenterat stödåtgärder riktade till näringslivet. Men även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som kommun kan göra och bidra med för att underlätta.

Bild på faktura och bankdosa

Många av de verksamheter som drabbas är små och har svårt att klara likviditeten. Även de stora verksamheterna som sysselsätter stor mängd personal är drabbade. Många har redan varslats från sina jobb och allt tyder på att det kan bli betydligt värre.

För att under­lätta för lokala närings­idkare har Hallsta­hammars kommun beslutat om stöd­åtgärder

Kommunens stödpaket innehåller:

  • Möjlighet att på begäran senarelägga inbetalningar till kommunen för till exempel avgifter för vatten- och avlopp, hyror, tillsyn och tillstånd och kommunala markupplåtelser.
  • Möjlighet att tidigarelägga betaldatum för fakturor där kommunen köpt varor eller tjänster, detta som ett led i att stärka företagens likviditet.
  • Om behov finns tar kommunen en dialog med företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden.

Observera att du aktivt måste begära stödåtgärderna – det sker inte per automatik.

Kontakta kundcenter

Kontakta kundcenter på telefon 0220-240 00 eller e-post kundcenter@hallstahammar.se om du behöver:

  • skjuta fram inbetalningsdatumet på fakturor du ska betala till kommunen
  • be om snabbare betalning för fodringar du har till kommunen

Kundcenter kan också lotsa dig vidare om du har ytterligare frågor.

Aktuella länkar med bra information för dig som företagare: