Fler webbplatser
Kris och säkerhet

Vi behöver hjälpas åt med avstånden

Nu när våren och snart sommaren är här och vädret blir varmare kan vi passa på att besöka någon restaurang eller café – och kanske sätter vi oss på en uteservering. I tider med virus, smittspridning och pandemi måste vi alla hjälpas åt att hålla avstånd och följa myndigheternas rekommendationer. Vi behöver din hjälp – hör av dig till kommunen om du upplever att vissa verksamheter börjat tumma på riktlinjerna kring corona.

Bord och stolar på en uteservering

Miljö­inspektörernas huvud­fokus – kontrollera att avstånden hålls

Bygg- och miljförvaltningen i Hallstahammars kommun genomför regelbundna besök och inspektioner hos våra lokala näringsidkare, så som restauranger och caféer. Nu i dessa speciella tider med en pågående pandemi där vi alla måste hjälpas åt att förhinda att smitta sprids, sker inspektionerna med ett särskilt fokus på att inte människor samlas för tätt.

Meddela oss om du upp­täcker trängsel på mat­ställen

Våra lokala restauranger och caféer sköter mestadels detta med distansering på ett bra sätt – men ibland kan de behöva en extra påminnelse. Här kan du som restaurang- eller cafégäst vara till stor hjälp genom att meddela Hallstahammars bygg- och miljöförvaltning om du upplever trängsel när du besöker en restaurang eller ett café.

Vad händer om verksamheter inte följer reglerna?

Om miljöinspektörerna upptäcker brister gör de återbesök för att följa upp om verksamheten har vidtagit åtgärder och om de åtgärderna är tillräckliga. Kommunen är också skyldig att informera Region Västmanlands smittskyddsläkare om verksam­heter inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Smittskyddsläkaren kan besluta att servering inte får ske.